Sweden

Välj din plats

Sweden
 
Content

Vad är en reklamation?

Garanti gäller om vår produkt/leverans inte uppfyller av oss utlovad restanda,se produktdatablad alternativt separat avtalad data. Garantitid och övriga villkor enligt avtal.

OBS! Transportskador behandlas inte som ett reklamationsärende utan ska anmälas till transportör av godsmottagaren.

Teknisk reklamation = produkten uppfyller inte specifikation.

Logistisk reklamation = övrigt (exempelvis fel vara, fel antal).

Vem kan reklamera?

Ett reklamationsanspråk kan endast göras av direktköpande kunder hos Bosch Rexroth AB.

OBS! Returnera inget gods förrän instruktion erhållits via bekräftelse.

Vid tekniska reklamationsanspråk kommer vår handläggare att kontakta dig inom tre dagar från det att vi mottagit godset.

Välj typ av reklamation

Logisitisk

Teknisk