Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Tillståndskontroll från Bosch Rexroth

Minimera risker, maximera tillgängligheten

Enstaka eller regelbundna tillståndskontroller kan göras av lokal Rexroth Service. De kontrollerar och analyserar komponenter för att se vilket det aktuella servicebehovet är och utför komplett kontroll av dina hydrauliska och elektriska komponenter och system, för säker drift enligt relevanta regler och förordningar.

För hydraulikanläggningar gör Rexroth också kontroll av läckor på ackumulatorer och system vid satta tidsintervall.

Våra tjänster

  • Ackumulatorgenomgång och påfyllning (Nitrogen)
  • Verifiering av säkerhetsrelaterade komponenter (hydraulik)
  • Slutrapport med mätresultat och rekommenderade åtgärder
  • Avtal - förebyggande service

Hägglunds

Speciellt för Hägglunds drivsystem erbjuder Rexroth Service en ordentligt rabatterad tillståndskontroll, fitness check, oberoende av åldern på ditt system. Vi genomför en statuskontroll och ger dig en full översikt via en professionell riskanalys.

Läs mer här