Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Fitness check för Hägglunds Drives från Bosch Rexroth

Minimera risker, maximera tillgängligheten

För Hägglunds drivsystem erbjuder Bosch Rexroth dig en ordentligt rabatterad tillståndskontroll, fitness check, oberoende av åldern på ditt system. Vi genomför en statuskontroll och ger dig en full översikt via en professionell riskanalys.

Våra tjänster

  • Fitness Check/Statuskontroll av hela Hägglundssystemet
  • Hälsorapport över systemet/applikationen
  • Lista över väsentliga och nödvända åtgärder
  • Identifiering av risker och avhjälpande åtgärder
  • Oljeanalys kan ingå *
  • Inspektion av fiberoptik kan ingå *

*Beroende på systemtyp och krav