Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Filtrering från Bosch Rexroth

Filtering - spara kostnader med pålitlig utrustning

Ren olja/vätska är en viktig förutsättning för full funktionalitet hos maskiner och anläggningar. Rexroths breda utbud för filtrering och rengöring av hydraulolja och smörjapplikationer ger en försäkran om ideala driftsförhållande genom hela livscykeln.

Bra rengöring ökar livstiden hos vätskan och minskar kostnaderna. Tillståndsövervakning från Rexroth gör det möjlgt att också på avstånd undersöka nivån av kontaminering, fukt och dylikt. Det gör det möjligt att schemalägga underhållsarbeten och samtidigt ändå undvika onödigt onödiga oljebyten vid fasta intervaller.

  • Maximal maskintillgänglighet genom användande av övervakningssystem och undvikande av oplanerade driftstopp.
  • Minskad driftkostnader tack vara schemalagda underhållstillfällen baserat på tillstånd och lagrad info
  • Hög flexibilitet och minskak kapitalbindning tack vare hyresutrustning
  • Avtal - förebyggande underhåll

VacuClean© är en patenterad process för att ta bort vatten, gaser och fasta partiklar ur smörjolja, hydraulolja och andra typer av vätska. VacuClean kan hyras till en rimlig summa och du förblir flexibel.