Förebyggande underhåll från Bosch Rexroth

Content

Förebyggande underhåll - upptäck slitage innan det leder till problem

Rexroth Service erbjuder ett brett sortiment av tjänster för upptäcka i vilken omfattning komponenter, moduler eller vätskor behöver underhåll.

Genomgång ger information om aktuell status och vilka åtgärder som behöver vidtas. Den stora fördelen är att komponenter byts ut när det behövs, istället för baserat på fördefinierade parametrar som driftstid utan hänsyn till deras verkliga skick.

I många fall kan de fortfarande vara i gott skick. Å andra sidan, under svåra förhållanden kan slitage börja utvecklas innan den teoretiskt rekommenderade utbytesintervallet är uppnådd. Det resulterar i ofta kostsamma driftstopp.

Filtrering

Fitness check / statuskontroll

Oljeanalys

Mätinstrument för olja

Utrustning för oljehantering

Avtal - förebyggande underhåll