Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Förebyggande underhåll från Bosch Rexroth

Content

Förebyggande underhåll - upptäck slitage innan det leder till problem

Rexroth Service erbjuder ett brett sortiment av tjänster för upptäcka i vilken omfattning komponenter, moduler eller vätskor behöver underhåll.

Genomgång ger information om aktuell status och vilka åtgärder som behöver vidtas. Den stora fördelen är att komponenter byts ut när det behövs, istället för baserat på fördefinierade parametrar som driftstid utan hänsyn till deras verkliga skick.

I många fall kan de fortfarande vara i gott skick. Å andra sidan, under svåra förhållanden kan slitage börja utvecklas innan den teoretiskt rekommenderade utbytesintervallet är uppnådd. Det resulterar i ofta kostsamma driftstopp.

Filtrering

Fitness check / statuskontroll

Oljeanalys

Mätinstrument för olja

Utrustning för oljehantering

Avtal - förebyggande underhåll

 
 

Öka livslängden på ditt hydraulsystem

Vatten är tillsammans med smuts en av hydraulikens största fiender. Generellt kan en fördubblad vattenhalt i hydraulvätskan halvera livslängden på komponenter i ditt system. Som världsledande leverantör av hydrauliklösningar kan Bosch Rexroth nu erbjuda en effektiv och miljövänlig lösning mot denna utmaning.

Vi kallar den Hydroren, en filtrerings- och skyddsutrustning som kondenserar ut fritt och bundet vatten i hydraulvätskor. Den hindrar dessutom tillförsel av syre i det slutna hydraulsystemet. Hydroren fungerar i de flesta miljöer: industrier, verkstäder och gruvor. Lösningen kan monteras på vilket befintligt hydraulaggregat som helst.