Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Oljeanalys från Bosch Rexroth

Pålitlig styrka och prestanda genom professionell kontroll

Olja är en central del i varje hydraulsystem och när ett system fallerar är oljan ofta orsaken.

Olja förändras hela tiden. Slitage, smuts och vätska kontaminerar den. Höga temperaturer och kontakt med syre påskyndar föråldringsprocessen ytterligare.

Oljeanalys ger värdefull information om utrustningens status och gör det möjligt att avgöra den optimala intervallen för oljebyte.

Att byta ut olja med längre mellanrum minskar kostnaden på kort sikt, på lång sikt ökar den risken för skador genom dålig smörjning. Med Rexroths professionella oljeanalys säkrar du pålitlighet och prestandan i ditt system.

Avtal - förebygggande underhålll