Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Virtual Reality - Utökad, förstärkt verklighet och service!

Tid är pengar och vi förstår våra kunders behov av direkt support. Omedelbar hjälp från våra produkt- och applikationsexperter är en nyckel till optimerad och maximerad drift. Vi gör det möjligt med vårt unika verktyg Hägglunds Insight Live. Denna innovativa och visuella serviceplattform baseras på förstärkt verklighet.

InsightLive - verktyget för smidigare service

Hägglunds Insight Live ger dig fördelen av att ha en Hägglunds expert på plats för service, utan fördröjning och resekostnader.

Hur fungerar det?

Med Hägglunds Insight Live kan din egen underhållspersonal felsöka, justera inställningar eller genomföra akuta reparationer med hjälp av Hägglunds specialister. Med en enkel app på en smartphone, platta eller laptop - eller ett par videoglasögon, som gör händer fria - arbetar din serviceman direkt med en av våra experter på vår station.

Via kameran ser vår expert exakt detsamma som din serviceman. Dessutom, vår expert kan interagera visuellt genom appen, och synas på teknikerns skärm. På så vis kan vår expert både ge råd och på riktigt peka ut vad det är som behöver göras.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder Insight Live som en del i av våra servicekontrakt. Meningen är att minska de totala kostnaderna, genom att ta ner fältservice-kostnaderna till ett minimum. Du får den direkta servicen som du behöver, men utan att behöva betala reskostnader.

InSight Live är en del av Hägglunds "inside intelligence", en samling tillståndsbaserade verktyg och tjänster för att låta ditt system nå sin fulla potential.