Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Övervakning och prediktiv service från Bosch Rexroth

Content
 
 

Övervakning och prediktiv service – vet idag vad som händer imorgon

Regelbundet underhåll är bra och viktigt - men det kan bli dyrbart om komponenter byts ut eller repareras antingen för tidigt eller för sent.

Med monitoring och uppkopplade komponenter finns de tekniska förutsättningarna för kontinuerlig statuskontroll.

Ta underhåll till en ny nivå: Online Diagnostics Network – ODiN

Koppla ODiN till ditt serviceavtal, få en perfekt lösning för maximal systemtillgänglighet.

Verkligt realistisk övervakning är inte möjligt förrän mycket stora mängder kan samlas in och analyseras i realtid. Tack vara ODiN:s säkra online-uppkoppling kan detta göras. Enorma mängder mätdata från maskiner i hela världen analyseras.

• Central datalagring och analys

• Kontinuerlig rapportering av maskinstatus och variationer som kan leda till fel

• Rekommendationer och råd om nödvändiga underhållsarbeten.

Prediktiv service och övervakning (animering)