Sweden

Välj din plats

Sweden
 

ODiN Condition Monitoring

Marginal Column
Content

Vet redan idag vad du kan förvänta dig imorgon - och mer

Regelbundet underhåll är bra och viktigt, men det kan bli dyrt om delar byts ut eller repareras för tidigt, eller ännu värre, för sent. Höga nivåer av nätverksintegration och just-in-time produktion påverkas negativt av brister och produktionsstopp. Det kan snabbt få effekter långt bortom din egen verksamhet. Numera är det magiska begreppet tillståndsbaserat underhåll - i tid, kostnadseffektivt och utan längre väntan på reservdelar.

Med ODiN anslutet till våra serviceavtal får du den perfekta lösningen för maximal tillgänglighet.

 

Nästa nivå av kvalificerat underhåll: Online Diagnostics Network – ODiN

Magnifier

Med ODiN har Rexroth tagit tillståndsövervakning till en helt ny nivå.

Riktigt realistisk tillståndsövervakning blir möjlig när mycket stora mängder data kan samlas upp och analyseras i realtid Tack vare ODiN:s säkra online-uppkoppling kan omfattande datautvinning göras. Enorma mängder fysiska mätdata från maskiner världen runt analyseras, helt anonymt.

 
 


”Jag har jobbat med ODiN sedan första releasen och det är fantastiskt intressant att se hur begrepp som IoT, Industri 4.0,connectivity/uppkoppling och BigData blir verkliga här.

Med ODiN, drar vi nytta av möjligheten med tillståndsövervakning och att hela tiden läsa av mätbara hälsovärden för att låta dem analyseras och förutsäga när något kan tänkas gå sönder och medföra stopp i produktionen.

Tack vare Rexroths långa erfarenhet av service kan du nu ligga steget före och göra underhåll och utbyten när det bättre passar verksamheten.”, säger Christer Eberger, säljare eftermarknad&service

 
 

Våra tjänster

  • Planering och installation av ODiN tillståndsövervakning
  • Centralt datalager och analys
  • Kontinuerlig rapport om maskinstatus och variationer som kan leda till fel och stopp
  • Rekommendationer och råd om nödvändigt underhåll
  • Implementeringen görs av en expert från vårt globala service-nätverk

Dina fördelar

  • Pålitlig förutsägelse om din maskins status
  • Summerad statusrapport för din maskin i Rexroth Service Portal
  • Kostnadsbesparingar genom att underhåll görs baserat på aktuellt tillstånd, maskinens hälsa.
  • Maximal systemtillgänglighet tack vare tidigt upptäckt av möjliga orsaker till driftstopp och snabb initiering av nödvändigt underhåll
  • Omfattande service från en samma källa