Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Produktöversyn/ReMan från Bosch Rexroth

Content

Produktöversyn - hållbar ökning av tillgängligheten

En produktöversyn från Rexroth Service och dess experter bidrar till attt öka produktiviteten. Vi går igenom komponenter enligt samma Rexroths certifierade standard för produktion av nya delar.

Förebyggande byte av slitdelar säkrar tillgängligheten och produktiviteten. Erfarna servicetekniker från Bosch Rexrtoth hjälper till att identifiera nödvändiga åtgärder.

Detta minskar underhållskostnaderna genom hela livscykeln. Driv- och styrenheter får prestanda "som-ny" med full garanti. På detta vis ökas drifttiden hos maskinen med ett minimum av stillestånd.

ReMan - produktöversyn (film)

Testning

I våra reparationsverkstäder för pumpar har vi flera testbänkar. Den senast installerade är en bänk för testning av stora hydrauliska enheter. Denna är toppmodern, den senaste generationen som står klar för standardtester och kundspecifika uppdrag. Läs mer