Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Jouravtal från Bosch Rexroth

Content

Din nyckel till högre produktivitet

Ett jouravtal med fast inställelsetid garanterar att inom den tiden som Rexroth ska ha kommit på plats och börjat felsöka. Detta minskar stilleståndstiden, eftersom rätt hjälp garanteras dygnet runt.

  • Snabb tillgång till specialister i akuta situationer
  • Förbättrad tillgänglighet hos maskinen tack vare snabb, kundanpassad, problemsökning på telefon
  • Kompetent personal på plats inom kort
  • Förutsägbara servicekostnader