Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Förebyggande underhåll från Bosch Rexroth

Content

Upptäck slitage innan det blir ett problem

Avtal om förebyggande underhåll med regelbundna inspektioner gör att kritiska tillstånd identifieras redan innan det leder till ett driftstopp och servicearbete kan planeras in när det passar.

Våra tjänster

  • Kundanpassade avtal om förebyggade underhåll
  • Utveckling av systemoptimerande underhåll
  • Behovsanalyser, värdering av risker och tillkommande kostnader
  • Fast priser under avtalstiden