Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Serviceavtal hos Bosch Rexroth

Content

Serviceavtal - för maximal drift och produktivitet

Rexroth serviceavtal kan kundanpassas enligt individuella behov. Med garanterade fasta priser undviks oväntade kostnader.

Rexroth seviceavtal finns för hela livscykeln hos systemet och garanterar adekvat service vid rätt tid, till kalkylerbara kostnader.

Välj från våra olika avtalstyper

Reservdelar

Förebyggande underhåll

Jour-avtal

Prestanda-avtal för Hägglunds Drives