Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Bosch Rexroth - världsledande leverantör av hydraulik

Content

Bosch Rexroth började producera hydrauliska produkter och komponenter redan på 1950-talet och är idag världsledande inom hydraulik. Från tidiga pionjärer har Rexroth under de senaste 65 åren blivit en ledande aktör inom hydraulik tack vare god ingenjörskonst och djup kunskap i området. Anders Garnell, försäljningschef Sverige:

- Vi är idag världsledande inom hydraulik. Vi har lyckats nå vår ledande position på marknaden tack vare att vi genom åren förvärvat företag med specialiserade produkter med hög kvalité inom hydraulikområdet. På så sätt har vi kontinuerligt breddat vårt sortiment och samtidigt fördjupat vår kunskap inom området.

Det är med andra ord en kombination av lång erfarenhet och högkvalitativa produkter inom hydraulik som tagit Rexroth dit där företaget är idag. En kombination som särskiljer Rexroth på marknaden:

- Med vår breda produktportfölj har vi idag kompetens inom både hydraulik samt elektriska driv- och styrsystem. Genom att kombinera dessa två produktområden har vi skapat moderna hydraulikprodukter och komponenter som kan kommunicera och fyller därmed en viktig roll i ett större system. Vi erbjuder våra kunder effektiva och moderna lösningar som hjälper till att spara både tid och pengar.

Mycket har hänt inom området hydraulik sedan Rexroth lanserade sin första produkt. I takt med att vår värld blir allt mer digitaliserad, ställs högre krav på så kallad uppkopplad hydraulik. Begreppet Industri 4.0, eller den fjärde industriella revolutionen som det även kallas, innebär att varje produkt i produktionskedjan är uppkopplad och kan därmed avge information samt kommunicera med andra maskiner. En allt mer uppkopplad produktion innebär kortare omställnings- och ledtider, avhjälpande av fel i ett tidigt stadium, flexibilitet utan tidskrävande programmering. Hur kommer den framtida utvecklingen inom hydraulik att se ut? Anders Garnell förklarar:

- Om tio år framöver så tror jag att marknaden för hydraulik fortfarande är betydande men att den har förändrats. Jag är övertygad om att hybridsystem är allt mer förekommande, dvs system med en kombination av hydraulik och elektromekanik. I framtiden kommer i stort sett samtliga komponenter, såsom cylindrar, motorer, ventiler osv, vara uppkopplade och mer eller mindre sköta sig själva. Maskiner kommer att tala om när det är dags att byta reservdelar, utföra underhåll och dessutom kan de maximera sin egna prestanda genom att själva utföra justeringar och inställningar. Det kommer att innebära stora besparing i både tid och pengar. Redan idag har flexibilitet blivit en konkurrensfördel och i framtiden kommer det att vara en förutsättning för ett företags överlevnad.

Bosch Rexroth erbjuder ett stort sortiment av produkter och tjänster som är anpassade för Industri 4.0. Tack var vår unika fördel med att både vara leverantör och användare av dessa produkter på våra egna fabriker har vi god inblick i vad som krävs för att bygga morgondagens Smarta Fabriker.

Läs mer på www.boschrexroth.se .

 

Nu spränger vi gränserna för hydraulik!

Bosch Rexroth är redan världsledande inom hydrauliklösningar. Men självfallet blickar vi hela tiden framåt, allt för att höja våra kunders produktivitet och sänka deras energiförbrukning.

Nu lanserar vi Connected Hydraulics – hydraulik utan gränser. Ett nytt sätt att kombinera våra högkvalitativa hydraulikprodukter med smart mjukvara, och därmed utnyttja Industri 4.0 till fullo. Connected Hydraulics tar prestanda, funktion och livslängd till nya, gränslösa nivåer.