Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Öka produktiviteten och spara kostnader – Bosch Rexroth gör energieffektivitet till en konkurrensfördel

Energieffektivitet – vårt gemensamma ansvar för ett hållbart klimat

Så länge som vi fortsätter att påverka miljön genom CO2-utsläpp och avgaser måste vi hela tiden sträva efter att använda vår energi på ett så effektivt sätt som möjligt för att skydda vår miljö. Det gäller såväl stationära som mobila maskiner. För att göra maskiner och anläggningar så energieffektiva som möjligt måste respektive system granskas i sin helhet. Vanligtvis räcker det inte med att endast optimera enskilda delar. Därför har Bosch Rexroth utvecklat konceptet Rexroth for Energy Efficiency (4EE).

Du vill minska energikostnader och utsläpp. Under tiden kan vi dessutom öka vår produktivitet.

Rexroth arbetar kontinuerligt med att systematiskt kombinera energieffektivitet och produktivitet i all verksamhet. Konceptet Rexroth 4EE vägleder oss i utvecklingen av nya produkter och systemlösningar och vi håller det ständigt i åtanke i vårt arbete med maskintillverkare för att utveckla perfekta lösningar. Visste du förresten att även implementerar Rexroth 4EE i våra egna anläggningar i syfte att minska våra CO2-utsläpp. Det är vårt bidrag till att skydda miljön.

 
 
 

Allt mer åtstramade utsläppsnormer ställer nya krav. Därför utvecklar vi energieffektiva lösningar för tillverkare av mobila maskiner som hjälper dem med lägre dieselförbrukning som i sin tur minskar avgasutsläppen.

Generera krafter med yttersta precision – men bara när det verkligen behövs. Det optimala samspelet mellan hydraulik och digitala styrsystem i kombination med Rexroths olika tekniker sänker energiförbrukningen i maskiner, pressar och storskaliga anläggningar under tiden som produktiviteten ökar.

 

Vi stödjer maskintillverkare redan från planeringsfasen genom rådgivning hur de på bästa sätt kan öka energieffektiviteten i maskiner och produktionslinjer under hela deras livscykel.

 

 

Sytronix

Allt fler företag inser nu vikten av att energieffektivisera sin produktion. En bidragande orsak är det nya energiledningssystemet ISO 50001. Det här betyder att behovet av Bosch Rexroths Sytronix bara blir både större och viktigare.

Smart Energy Mode

Utnyttja möjligheterna att tillföra och återvinna bromsenergi fullt ut med det intelligenta energiledningssystem "Smart Energy Mode" som finns i Rexroths IndraDrive drivsystem.

Rexroth 4EE I verkligheten

Genom att implementera Rexroth 4EE i en kantpress minskar systemets energiförbrukning med upp till 43 procent. Även vid korta hjälpprocesstider.

 
 

 

”Know-how” för högre energieffektivitet

Genom att känna till samspelet mellan olika tekniker inom ett system och kombinera dem för att maximera energieffektiviteten och produktiviteten. Vi hjälper dig gärna med tips och råd kring hur du energieffektiviserar just din verksamhet.

Kontakta oss här!