Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Industri 4.0 är här för att stanna!

 • nästa sida

  Smarta Fabriker

  Ansluten automation inom tillverkningsindustrin leder till en snabbare och mer flexibel tillverkningsprocess, större effektivitet av material, minskad komplexitet och färre stillestånd.

 • nästa sida

  Vi kan Industri 4.0.

  Bosch Rexroth har den unika fördelen i att både vara användare och leverantör av produkter anpassade för Industri 4.0. Det ger oss en bred erfarenhet som vi gärna delar med oss av!

 • nästa sida

  Produkter och tjänster

  Vi erbjuder ett brett sortiment av intelligenta driv- och styrenheter samt kompletta systemlösningar - alla med full uppkoppling!

 • nästa sida

  Industri 4.0 i verkligheten

  Företag som använder teknik anpassat för industri 4.0 är mer konkurrenskraftiga jämfört med andra eftersom de har lägre produktionskostnader och kan därmed möta kundernas behov med mer flexibilitet.

Content

En digitaliserad produktion skapar ökad konkurrenskraft

Industri 4.0 möjliggör digitaliserad produktion, nya sätt att möta kunder och förändrade affärsmodeller. Intelligent teknik, helautomatiserade produktionslinjer och service på distans är bara några exempel på hur svensk industri kan öka sin konkurrenskraft. Bosch Rexroth var tidigt ute med produkter och lösningar för industri 4.0 och är idag en stark leverantör som driver utvecklingen inom smarta fabriker – både i egna produktionsanläggningar och hos kunder.

 
 

Industri 4.0 skapar Smarta Fabriker

Bosch Rexroth har under flera år arbetat med produkter anpassade för Industri 4.0 genom att testa dessa i våra egna fabriker över hela världen. Vi har därmed den unika fördelen att vara både leverantör och användare av Industri 4.0 och vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Kontakta oss så berättar vi mer!

 
 

Automatisering minskade energiförbrukning med 75%

Bosch Rexroth i Mellansel är ledande inom stora hydrauliska drivsystem och motorer för bland annat gruv- och materialhantering, marin och offshore, återvinning, pappersindustri, gummi och plast.

Industri 4.0 tillämpas i tillverkningen via ett system där komponenter och maskiner kommunicerar med varandra. helautomatiserad måleriavdelning. Genom att automatisera måleriet i produktionen, minskade energiförbrukningen med hela 75%.

 
 

Fördelar med Industri 4.0

Vi på Bosch Rexroth var tidigt ute med att se fördelarna med Industri 4.0. Med uppkopplade automationslösningar från Bosch Rexroth, kan tillverkarna snabbt implementera skräddarsydda lösningar för Industri 4.0 – vare sig det handlar om att bygga upp nya linjer eller uppgradera befintliga anläggningar och tillverkningssystem.

 

Kvalitet

En Smart Fabrik kan optimera sitt resultat tack vare:

 • Direkt feed-back och support till anställda
 • Transparenta processer
 • Verktyg som hjälper till att hantera och analysera stora datamängder.

Flexibilitet

En Smart Fabrik kan snabbt reagera på:

 • Förändringar i marknader
 • Kundförfrågningar
 • Upptäcka interna störningar i ett tidigt skede

Lönsamhet

En Smart Fabrik sänker kostnader genom att:

 • Förhindra stopp i produktionen
 • Undvika onödiga logistikkostnader
 • Minska kostnaderna för oplanerade driftstopp i produktionen

Effektivitet

Öka produktionen genom att:

 • Optimera drifttiden
 • Följa produkterna livs-cyklar
 • Maximera produktiviteten