Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Den industriella revolutionen fram till idag

Mycket har hänt sedan den industriella revolutionen först startade med lanseringen av ångmaskinen. Den fjärde industriella revolutionen har slagit till med full kraft och är här för att stanna. Våra tillverkande industrier blir allt mer uppkopplade och tillverkningsprocessen har på kort tid förändrats. Idag ställs höga krav på att fabriker på kort tid ska kunna variera massproduktion med skräddarsydda lösningar i små upplagor på ett flexibelt och ekonomiskt sätt. Flexibilitet är nyckeln till framgång.

Begreppet Industri 4.0 etablerades i Tyskland för flera år sedan där den pågående digitaliseringen lett till att allt fler så kallade ”smarta fabriker” rullar igång med intelligenta maskiner. Bosch Rexroth har den unika fördelen i att både vara användare och leverantör av olika produkter och tjänster anpassade för Industri 4.0

 
 

Industri 1.0

Mekanik

Den industriella revolutionens tog fart ordentligt när ångdrivna fartyg och järnvägar blev allt vanligare.

Industri 2.0

Elektronik

Den andra industriella revolutionen tog fart när elektroniken bredde ut siig. Tillgången till elektricitet öppnade för nya möjligheter att producera enligt "löpande band"-tekniken.

Industri 3.0

Digitalisering

Under den tredje industriella revolutionen ändrades fokus från produktionsorienterad- till kundefterfrågad tillverkning. Internet blir mer tillgängligt och används allt mer inom industrin.

Industri 4.0

Uppkoppling

Människor, maskiner och it-system kopplas samman och utbyter information i realtid för ett allt mer effektiviserad produktion.