Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Maskinsäkerhet

Förvandla maskinsäkerhet intelligent och lönsamt: Bosch Rexroth ser med teknikövergripande kompetens till att alla komponenter samspelar på ett säkert sett.

– Safety on Board: från riskbedömning till idrifttagande och medarbetarkvalifikation
– Minimalt utvecklingsarbete och livscykelkostnader
– Maximal produktivitet vid full säkerhet

Maskinsäkerhet
 
 

Temat säkerhet hör till de stora utmaningarna inom maskin- och anläggningsbygge över hela världen. Tillverkare och användare måste observera internationella och lokala grundläggande normer och lagenliga riktlinjer. Så påverkar till exempel ISO 13849 för funktionell säkerhet i hela världen och i Europa maskinriktlinjen 2006/42/EG de särskilda säkerhetskoncepten i enskilda branscher och användningsområden. En maskins tillträde till de olika marknaderna är beroende på huruvida riktlinjerna har uppfyllts framgångsrikt. Som leverantör av alla drift- och styrningstekniker hittar Bosch Rexroth den passande lösningen för alla krav.

För att du ska kunna genomföra säkerhetskraven på dina maskiner enkelt och effektivt erbjuder vi er Safety on Board: detta omfattar riskbedömning, utveckling av säkerhetskoncept, val av passande komponenter, genomförande i maskinen, ert idrifttagande samt utbildning av era medarbetare. Hos Bosch Rexroth finner du teknikövergripande kompetens. Oavsett om det gäller elektroteknik, hydraulik, mekanik, pneumatik, enskilda komponenter eller system - så förstår vi dina krav och tar fram den passande säkerhetslösningen.

Skydd av personer och anläggningar enligt riktlinjerna får emellertid inte stå i vägen för produktiviteten. Endast om säkerhetstekniken inte hindrar användaren så kan denne sätta igång maximal produktivitet och på så sätt arbeta effektivt. Eftersom säkerhetsfunktionerna redan har integrerats i drift- och styrsystemen så sker genomförandet snabbt och enkelt. Intelligenta programvarumoduler förenkalar inställningarna. Maskinen kan alltså tas i drift snabbare. Fritt val av bussystem garanterar dessutom felfri kommunikation mellan den nya maskinen och de redan existerande komponenterna. Så drar kunder nytta av optimerad utveckling vid nyanläggningar samt minimerade kostnader för änderingar av existerande anläggningar. Rexroths komponenter arbetar dessutom tillförlitligt och säkrar på så sätt er investering utöver hela maskinlivscykeln.

Tack vare de speciellt utvecklade och integrerade Safety on Board-lösningarna uppnås ett optimalt samspel mellan människa och maskiner. Detta är möjligt eftersoml Bosch Rexroth behärskar det intelligenta samspelet av de mest olika styrningsteknikerna och i detalj förstår vad som är viktigt hos användningen. Det spelar ingen roll i vilket land maskinerna används. Rexroth följer internationellt giltiga normer och hjälper dig även att uppfylla lokala tekniska krav.

Läs mer på vår internationella sida