Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Applikationsutbildningar 2018

Bosch Rexroths grundutbildningar i Elektriska Driv- och Styrsystem

Under 2018 genomför vi två grundutbildningar inom elektriska driv- och styrsystem i Helsingborg och Stockholm. Utbildningarna ger dig grundläggande kunskaper om Rexroths produkter och efter avslutad utbildning kommer du att kunna hantera och implementera våra produkter självständigt i ditt dagliga arbete.

Content 1


Elektriska Drivsystem

I utbildningen Elektriska Drivsystem får du under två dagar lära dig mer om Rexroths produktportfölj. Efter avslutad kurs kommer du att på egen hand kunna driftsätta, parametrera, optimera, felsöka samt skapa och ladda backuper i våra servosystem.

Kursfakta

• Längd: 1,5 dagar

• Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om servodrifter.

• Utbildningsdatum:

Alt 1. 16-17 april (Helsingborg)

Alt 2. 8-9 oktober (Helsingborg)

• Kostnad: 2000 kr

Exempel på kursinnehåll

• Systemöversikt Elektriska Driv- & Styrsystem

• Servon, frekvensomriktare och motorer från Bosch Rexroth

• Guide till Media Directory

• Licenshantering IndraWorks

• Introduktion till IndraDrive / IndraWorks:

- Uppstart offline med snabbguide

- Online mot servot:

- Spara/ladda parametrar

- Easy-startup-mode

- Felkoder, Onlinehjälp

• Reglerloopsoptimering

• Mätning med inbyggda oscilloscopet

• Firmwareoptioner och funktionspaket

• Servicehantering


Vill du veta mer?

Vänligen kontakta oss om du har några frågor.

Content 2


Elektriska Styrsystem

I utbildningen Elektriska Styrsystem får du under två dagar lära dig mer om Rexroths produktportfölj. Efter avslutad kurs kommer du att på egen hand kunna programmera, driftsätta, felsöka samt skapa och ladda backuper i våra styrsystem samt operatörspaneler.

Kursfakta

• Längd: 2 dagar

• Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om PLC-system.

• Utbildningsdatum:

Alt 1. 18-19 april (Helsingborg)

Alt 2. 10-11 oktober (Helsingborg)

• Kostnad: 2000 kr

Exempel på kursinnehåll

• Systemöversikt Elektriska Driv- & Styrsystem

• Styrsystem, I/O-n och operatörspaneler från Bosch Rexroth

• Guide till Media Directory

• Licenshantering IndraWorks

• Introduktion till IndraControl / IndraWorks

- Konfigurering av hårdvara

- Programstrukturering

- Programmering med PLC Open

- Motion teknologifunktioner

• Function Toolkits, t.e.x:

- CamBuilder

- Diagnostik

- Debugging

- Säkerhets PLC

• HMI-programmering