Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Applikationsutbildningar 2021

Bosch Rexroths grundutbildningar i Elektriska Driv- och Styrsystem

Under hösten 2021 genomför vi grundutbildningar inom elektriska driv- och styrsystem i Helsingborg och Stockholm. Utbildningarna ger dig grundläggande kunskaper om Rexroths produkter och efter avslutad utbildning kommer du att kunna hantera och implementera våra produkter självständigt i ditt dagliga arbete.

Content 1


Elektriska Drivsystem

I utbildningen Elektriska Drivsystem får du under två dagar lära dig mer om Rexroths produktportfölj. Efter avslutad kurs kommer du att på egen hand kunna driftsätta, parametrera, optimera, felsöka samt skapa och ladda backuper i våra servosystem.

Kursfakta

• Längd: 1,5 dagar

• Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om servodrifter och PLC-system.

• Utbildningsdatum:

TBD


Vill du veta mer?

Läs mer om kursinnehållet här till höger och har du fler frågor, kontakta oss gärna.

Content 2


Elektriska Styrsystem

I utbildningen Elektriska Styrsystem får du under två dagar lära dig mer om Rexroths produktportfölj. Efter avslutad kurs kommer du att på egen hand kunna programmera, driftsätta, felsöka samt skapa och ladda backuper i våra styrsystem samt operatörspaneler.

Kursinnehåll - Elektriska Drivsystem

• Systemöversikt Elektriska Driv- & Styrsystem

• Servon, frekvensomriktare och motorer från Bosch Rexroth

• Guide till Media Directory

• Licenshantering IndraWorks

• Introduktion till IndraDrive / IndraWorks:

- Online mot servot:

- Spara/ladda parametrar

- Easy-startup-mode

- Felkoder, Onlinehjälp

• Reglerloopsoptimering

• Mätning med inbyggda oscilloscopet

• Firmwareoptioner och funktionspaket

• Servicehantering

Kursinnehåll - Elektriska Styrsystem

• Systemöversikt Elektriska Driv- & Styrsystem

• Styrsystem, I/O-n och operatörspaneler från Bosch Rexroth

• Guide till Media Directory

• Licenshantering IndraWorks

• Introduktion till IndraControl / IndraWorks

- Konfigurering av hårdvara

- Programstrukturering

- Programmering med PLC Open

- Motion teknologifunktioner

• Function Toolkits, t.e.x:

- CamBuilder

- Diagnostik

- Debugging

- Säkerhets PLC

• HMI-programmering