Drive & Control Academy

Content

Drive & Control Academy erbjuder kundanpassad utbildning och vidareutveckling av tekniska experter.

Kunskap är allt

Genom Drive & Control Academy erbjuder Rexroth en omfattande portfölj av kunskapsprodukter inom driv-och styrteknik..

Våra erbjudanden bygger på följande principer:

▶ Övningsinriktad och toppmodern utrustning

▶ Målgruppsspecifika utbildningserbjudanden

▶ De senaste utbildningsmetoderna

Media

Rexroths programvarubaserade utbildnings- och inlärningsprogram utmärker sig genom hög praktisk relevans och behovsanpassning.

Vi har hjälpmedel som eLearning-moduler, animationer och simulatorer. Det finns också ordböcker, tekniska böcker, handböcker för lärare och deltagare samt arbetsutrustning.

eLearning - läs om vårt utbud

Media, filer med mera