Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Chương trình giao hàng Tập trung - GoTo

Content

Các sản phẩm tôi cần có sẵn đúng lúc tôi cần

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày nay, thời gian là một yếu tố rất quan trọng. Thời gian phản hồi nhanh là yếu tố thành công quan trọng đối với các nhà sản xuất máy móc. Việc giao hàng đúng thời hạn và bảo đảm hàng hóa không bị hư hại đóng vai trò quan trọng trong yếu tố này - đặc biệt là đối với các nhà chế tạo máy móc cá nhân và tùy chỉnh. Với Chương trình giao hàng Tập trung GoTo của Rexroth, bạn được hưởng lợi từ các quy trình đặt hàng dễ dàng và giao hàng đúng hạn khi mua các sản phẩm công nghệ đang rất được ưa chuộng của chúng tôi.→ Brochure