Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Cách thức mua hàng

Content

Là một khách hàng, ắt hẳn điều bạn muốn là một quy trình mua sắm đơn giản và đáng tin cậy - đó chính là nhiệm vụ của các nhân viên bán hàng trực tiếp và các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Các nhân viên này luôn có mặt để giải đáp tất cả các câu hỏi của bạn về các linh kiện, hệ thống hoặc bảo trì. Bạn muốn mua hàng qua eShop của chúng tôi, hay quan tâm đến một trong các giải pháp eProcurement như OCI hoặc EDI? Các chuyên gia của chúng tôi cũng được trang bị mọi kiến thức liên quan để tư vấn cho bạn về các sản phẩm này.