Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Ban Giám Đốc

Content


Ban Điều Hành Bosch Rexroth AG

Bosch Rexroth đã tập trung mọi nỗ lực kinh doanh của mình vào các thị trường và ngành công nghiệp có sức tăng trưởng lớn. Chúng tôi tập trung sở trường ứng dụng toàn cầu từ hơn 40 lĩnh vực khác nhau vào các đơn vị kinh doanh sau:

  • Ứng dụng Cơ giới
  • Ứng dụng Công nghiệp

Là một công ty Truyền động & Điều khiển, chúng tôi phát triển các giải pháp thiết kế riêng tập trung chủ yếu vào những yêu cầu của khách hàng. Vì lý do này, Ban điều hành của Bosch Rexroth AG được trực tiếp đại diện trong mọi đơn vị kinh doanh của công ty.

Tiến sĩ Rolf Najork

Tiến sỹ Roft Najork là Chủ tịch Ban Điều Hành của Bosch Rexroth AG, chịu trách nhiệm về mảng công nghệ tại Bosch Rexroth và thúc đẩy kinh doanh tại các thị trường tăng trên toàn thế giới.

 
Tiến sĩ Markus Forschner

Tiến sĩ Markus Forschner chịu trách nhiệm về các hoạt động thương mại của Bosch Rexroth AG với tư cách một thành viên Ban điều hành. Ông chịu trách nhiệm về Mua hàng, Logistics và Nhân sự.

Tiến sĩ Bertram Hoffmann

Tiến sĩ Bertram Hoffmann là thành viên của Ban điều hành, chịu trách nhiệm về ngành Thủy lực cơ giới cũng như các hoạt động sản xuất và quản lý chất lượng của Bosch Rexroth.

 
Tiến sĩ Marc Wucherer

Tiến sĩ Marc Wuchererlà thành viên của Ban điều hành, chịu trách nhiệm về mảng Kinh doanh của Bosch Rexroth.