Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Môi trường

Môi trường tại Bosch Rexroth AG
Content

Biến đổi khí hậu là một trong những thử thách lớn nhất mà loài người đang phải đối mặt ngày nay. Các nhà chế tạo máy móc và người tiêu dùng trên toàn thế giới đang cùng nhau giải quyết vấn đề này bằng cách phát triển các loại máy móc và hệ thống sử dụng năng lượng hiệu quả để giảm lượng điện năng tiêu thụ và qua đó giảm lượng khí thải CO2 .

Chúng tôi hiện đang hỗ trợ cho các nhà chế tạo máy móc và người tiêu dùng bằng hệ thống sử dụng Năng lượng Hiệu quả Rexroth (4EE) được sử dụng trên toàn cầu. Hệ thống này hướng đến ba mục đích:

  • Là cơ sở tư vấn năng lượng cho các công ty công nghiệp
  • được dùng để phát triển các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả cho ngành kỹ thuật cơ khí
  • hệ thống này cũng làm tối ưu hóa các sản phẩm của chúng tôi

Ngày càng có nhiều chính phủ đầu tư vào việc mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo, sử dụng chính sách năng lượng mới để đạt được mục tiêu bảo vệ khí hậu. Rexroth cũng cung cấp các giải pháp được thiết kế riêng trong lĩnh vực này: Từ những năm 1980, chúng tôi đã chế tạo động cơ truyền động cho các tua-bin gió, giúp tăng gần 50 lần năng suất các nhà máy điện gió. Ở lĩnh vực năng lượng thủy triều đầy triển vọng, chúng tôi đang hợp tác với tất cả các nhà máy quan trọng để phát triển các hệ thống truyền năng lượng chuyển đổi sóng, dòng chảy và thủy triều thành điện năng.

Chúng tôi xem đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để phát triển các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, các giải pháp thành phẩm và đa công nghệ cho khách hàng hoạt động trong tất cả các ngành công nghiệp. Vì vậy, phần lớn ngân sách cho hoạt động Nghiên cứu và Phát triển của chúng tôi được đầu tư vào việc phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sử dụng năng lượng hiệu quả thích hợp.