Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Trách nhiệm

Trách nhiệm
Content

Đối với công ty Bosch Rexroth, trách nhiệm có nghĩa là tìm sự cân bằng hợp lý giữa các mặt về kinh tế công nghệ cũng như các vấn đề xã hội và môi trường sinh thái .

Việc quản lý kinh doanh tập trung vào thế mạnh tài chính, tính độc lập và sự bền vững của công ty - vì lợi ích của hàng chục ngàn cộng sự cũng như các nhà đầu tư và khách hàng . Khách hàng được hưởng lợi từ những nỗ lực không ngừng nhằm khám phá khả năng của công nghệ cũng như sự phát triển các giải pháp mang tính sáng tạo và thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ quên trách nhiệm của mình đối với xã hội và môi trường – điều đó được thể hiện rõ nét qua tính hiệu quả về việc sử dụng năng lượng trong sản xuất và phương pháp sản xuất, cũng như các hoạt động xã hội của chúng tôi. Chúng tôi đã và đang thiết lập một hệ thống giá trị chung làm cơ sở cho mọi hoạt động.