Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Các giá trị

Content

Với hơn 33.700 cộng sự trên hơn 80 quốc gia, chúng tôi tin rằng sự đa dạng về văn hóa đã làm giàu thêm vào nét độc đáo cho công ty của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ những giá trị chung ở mọi khu vực:

Các giá trị của Bosch

 
Các giá trị

Tập trung vào Kết Quả và hướng đến Tương Lai

Để đảm bảo sự phát triển năng động và thành công lâu dài trong quan hệ hợp tác của công ty, chúng tôi tham gia vào việc định hình những thay đổi trong thị trường và công nghệ. Bằng hành động này, chúng tôi mang lại cho khách hàng các giải pháp mới và tạo ra những công việc thú vị cho các cộng sự. Chúng tôi luôn tập trung vào kết quả để đảm bảo sự tăng trưởng và độc lập về tài chính. Quỹ Robert Bosch dùng lãi cổ phần để hỗ trợ các hoạt động từ thiện.


 
Các giá trị

Trách nhiệm

Chúng tôi nhìn nhận rằng mọi hành động phải phù hợp với lợi ích xã hội. Trên hết, chúng tôi đặt sản phẩm và dịch vụ của mình vào lợi ích liên quan đến sự an toàn của mọi người, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.


 
Các giá trị

Sáng kiến và Quyết tâm

Chúng tôi hành động theo sáng kiến với tinh thần mạo hiểm trong kinh doanh nhưng đầy trách nhiệm, và thể hiện quyết tâm trong việc theo đuổi những mục tiêu của mình.


 
Các giá trị

Cởi mở và tin cậy

Chúng tôi thông báo kịp thời đến các cộng sự, các đối tác kinh doanh, và các nhà đầu tư của chúng tôi về những bước phát triển quan trọng trong công ty. Đây là cơ sở tốt nhất cho một mối quan hệ đáng tin cậy.


 
Các giá trị

Công bằng

Chúng tôi xem việc đối xử công bằng giữa các đồng nghiệp và với các đối tác kinh doanh là một điều kiện cho sự thành công của doanh nghiệp.


 
Các giá trị

Đáng tin cậy, Uy tín, và Hợp pháp

Chúng tôi chỉ hứa khi có khả năng thực hiện, chấp nhận các điều kiện thỏa thuận là điều kiện ràng buộc, tôn trọng và tuân thủ luật pháp trong mọi giao dịch kinh doanh.


 
Các giá trị

Đa dạng văn hóa

Chúng tôi hiểu rõ nguồn gốc địa lý và văn hóa của mình, đồng thời xem sự đa dạng vừa là một tài sản vừa là điều kiện tiên quyết cho thành công trên toàn cầu.