Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Bosch Rexroth tại Hội thảo "Kỹ năng, giáo dục và đào tạo trong nền kinh tế số"

Nằm trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho hội thảo APEC trong năm 2017 tại Việt Nam, Hội thảo “Kỹ năng, Giáo dục và Đào tạo trong nền kinh tế số” đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 3 năm 2017.

Thảo luận về những giải pháp tích hợp chuẩn Công nghiệp 4.0 vào lĩnh vực giáo dục, Ông Lê Trí Tín – Giám đốc kinh doanh Bosch Rexroth Việt Nam khát quát về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và trình bày những giải pháp tích hợp chuẩn công nghiêp 4.0 vào giáo dục, nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho người lao động

trong bối cảnh của nền kinh tế đang ngày một số hóa.

Được tổ chức bởi Viện đào tạo nghề (NIVT) thuộc Bộ Lao động thương binh và xã hội, Hội thảo tập trung thảo luận các chủ đề các yêu cầu về trình độ và khả năng của lực lượng la động trong nền công nghiệp 4.0. Từ đó, hội thảo góp phần đưa ra những khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và đối tác xã hội thuộc các nền kinh tế APEC. Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực Lao động và Việc làm của Tổng cục du lịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH Bosch Việt Nam cùng với các tổ chức Quốc tế khác (Tổ chức Lao động quốc tế - ILO, GIZ, Ngân hàng thế giới Việt Nam).