Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Green Business Forum 2017 (Diễn đàn Doanh nghiệp Xanh 2017)

Vào ngày 28 tháng 4 nămm 2017, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (EuroCham) đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Campuchia năm 2017 tại Khách sạn Sofitel, thủ đô Phnom Penh. Diễn đàn được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động tích cực của doanh nghiệp và nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp cho cộng đồng. Tham gia Diễn đàn, Bosch Rexroth giới thiệu Công nghệ truyền động và điều khiển điện cùng các giải pháp giúp các khách hàng đảm bảo được hiệu quả sản xuất, góp phần tiết kiệm điện năng và giảm thiểu tác hại đến môi trường.