Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Cơ hội gia nhập

Marginal Column

Hiện chúng tôi đang tạo một thị trường việc làm toàn cầu để thông báo về tất cả các vị trí tuyển dụng của Bosch trên toàn thế giới. Nếu quốc gia bạn chọn chưa được liệt kê, vui lòng truy cập trang web của quốc gia đó để tìm các vị trí tuyển dụng địa phương.

Content

Bạn vừa tốt nghiệp trung học hay đại học? Bạn đang học đại học hay sắp tốt nghiệp? Hay bạn đã là một chuyên viên trong lĩnh vực của mình và đang tìm kiếm một thử thách mới? Dù bạn đang ở giai đoạn nào trong cuộc sống: những kỹ năng, tính cách cá nhân và sự cam kết của bạn đều rất quan trọng đối với chúng tôi.