Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Khoan ngang và khoan tiện ích

Các giải pháp linh hoạt cho toàn bộ giàn khoan

Khoan ngang và khoan tiện ích
 
 

Thời gian, độ tin cậy và hiệu quả là những yếu tố vô cùng quan trọng khi bạn phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Trong những tình huống như thế, bạn cần có một hệ thống vững chắc, có thể tiếp tục hoạt động trong cả những môi trường khắc nghiệt nhất. Rexroth cung cấp những giải pháp truyền động và điều khiển đáng tin cậy có thể mang đến cho bạn sức mạnh vào bất kỳ lúc nào bạn cần.

Nhờ đường kính ngoài nhỏ và trọng lượng nhẹ của các bộ truyền động Rexroth, bạn có thể tiết kiệm trọng lượng và không gian quý giá trên toàn bộ giàn khoan.

Nhờ đó mà các giàn khoan nhẹ hơn, tăng tính di động và giúp tiếp cận dễ dàng hơn các địa điểm khắc nghiệt hoặc trên dốc núi hiểm trở. Với toàn bộ danh mục sản phẩm chất lượng cao, chúng tôi còn có thể cung cấp các giải pháp bổ sung chức năng mà bạn cần để thúc đẩy giàn khoan và hoạt động sản xuất.