Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Nghiên cứu thủy động học

Bosch Rexroth phát triển các giải pháp hệ thống hoàn chỉnh cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu thủy động học

- Các hệ thống truyền động và điều khiển tùy chỉnh dùng cho máy phát sóng và hấp thụ sóng
- Mạnh mẽ, ít cần bảo dưỡng và ít hao mòn
- Các chương trình tính toán sóng thực hiện theo đơn đặt hàng và các hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu liên quan

Nghiên cứu thủy động học
 
 

Chuyển động của sóng ảnh hưởng đáng kể đến chức năng và tuổi thọ của tàu, các công trình lắp đặt ngoài khơi và ven biển. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học và kỹ sư nghiên cứu về các tác động này trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu thủy động học. Những phát hiện của họ sẽ dẫn đến các tiêu chuẩn kỹ thuật mới và tăng độ an toàn. Bosch Rexroth sẽ cung cấp cho bạn các giải pháp truyền động và điều khiển hoàn chỉnh cho việc tạo sóng có điều khiển.

Các điều kiện khác nhau như gió, dòng chảy, độ sâu của nước và nhiệt độ nước đều có tác động đến hoạt động sóng. Ngoài khơi xa, mức năng lượng của sóng do đó có thể dao động theo hệ số 1,000. Các phòng thí nghiệm nghiên cứu thủy động học phải có khả năng lập bản đồ biên độ rộng lớn này. Tỷ trọng cao của nước đòi hỏi thiết bị phải tạo được lực mạnh, hoạt động chính xác và không bị hao mòn ngay cả khi được vận hành suốt ngày đêm. Rexroth phát triển các hệ thống truyền động và điều khiển tùy chỉnh dùng cho máy phát sóng và hấp thụ sóng cũng như các thiết bị truyền động và sửa chữa sàn lưu vực có thể điều chỉnh.

Các hệ thống thủy lực của Bosch Rexroth vững chắc và ít cần bảo dưỡng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các chương trình tính toán sóng theo đơn đặt hàng và các hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu liên quan. Bosch Rexroth đã phát triển các giải pháp hệ thống hoàn chỉnh bao gồm mọi phần cứng và phần mềm cần thiết. Kết quả là kinh nghiệm ứng dụng của chúng tôi mang lại lợi ích cho khách hàng với nhiều loại phòng thí nghiệm nghiên cứu thủy động lực học khác nhau.