Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
Xy-lanh nâng cơ điện EMC

Xy-lanh nâng cơ điện EMC

Kiểm soát chính xác các quy trình phức tạp

 Trục thủy lực trợ động khép kín SHA

Trục thủy lực trợ động khép kín SHA

Giải pháp đơn giản cho tải nặng.

Các trục khép kín với hộp số bánh răng cơ khí hoặc thủy lực hấp dẫn vì nhiều lý do:

Chúng tiết kiệm không gian và bảo trì thấp, có thể được kiểm soát chính xác, đơn giản hóa kỹ thuật và có thể được đặt hàng hoàn toàn sẵn sàng để lắp đặt.

Chúng tôi cung cấp danh mục các trục cơ điện và trục thủy lực trợ động được thiết kế riêng với khái niệm điều khiển, kỹ thuật và truyền động điện được tiêu chuẩn hóa.

Các trục khép kín trong một hệ thống hoàn chỉnh (PDF)

Xy-lanh cơ điện và bộ truyền động khép kín của chúng tôi - so sánh trực tiếp

Việc lựa chọn công nghệ phù hợp cho truyền động tuyến tính khép kín chủ yếu dựa trên các đặc tính hiệu suất cần thiết, chẳng hạn như tải, động lực học và khoảng cách, nhưng các yếu tố khác, chẳng hạn như tuổi thọ mong muốn, phạm vi nhiệt độ, lớp bảo vệ và mức độ yêu cầu của khả năng kiểm soát, cũng cần được xem xét.

Các trục khép kín trong so sánh trực tiếp (PDF)

Sơ đồ dẫn hướng đến khái niệm đúng về bộ truyền động (PDF)
Lợi ích

Lợi ích của xy-lanh nâng cơ điện

Xy-lanh nâng cơ điện EMC

Ưu điểm:

  • Kiểm soát chính xác các quy trình phức tạp, truyền động đồng bộ nhiều trục
  • Thiết kế hợp vệ sinh (cho các ứng dụng thực phẩm, hóa học và dược phẩm)
  • Khái niệm bôi trơn tối ưu với kết nối tùy chọn với bộ phận bôi trơn trung tâm
  • Lựa chọn công cụ LinSelect

Xem thêm thông tin
Xem thêm thông tin
Trục tuyến tính khép kín

Trục thủy lực trợ động SHA

Ưu điểm:

  • Giải pháp đơn giản cho tải nặng
  • Hoạt động trong điều kiện môi trường khắc nghiệt/khu vực nguy hiểm
  • Tính linh hoạt động thiết kế nhờ vào kết cấu nhỏ gọn và phân tán
  • Yêu cầu chuyên môn tối thiểu về hệ thống thủy lực
  • Quản lý năng lượng tùy chọn
  • Các công cụ kỹ thuật và mô phỏng (ví dụ: SytronixSize và Simster)

Xem thêm thông tin
Xem thêm thông tin