Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
myBODAS

myBODAS

myBODAS là lối vào thế giới kỹ thuật số của Hệ sinh thái BODAS: Đây là tiếp điểm chính với danh mục Điện tử cơ giới của Bosch Rexroth.

myBODAS

myBODAS cung cấp khả năng truy cập nhanh chóng, dễ dàng vào thông tin và tài liệu hiện tại về các sản phẩm của chúng tôi. Ngoài ra, myBODAS còn hỗ trợ phát triển các chức năng ứng dụng và máy móc mà bạn cần. Hiện tại, nền tảng này cho bạn toàn quyền truy cập vào công cụ dựa trên web đầu tiên của chúng tôi “easyConfig”: Phát triển, định cấu hình và bảo trì thiết bị cơ giới của bạn với Bộ điều khiển điện tử của chúng tôi. Các công cụ và ứng dụng khác sẽ cập nhật – hãy theo dõi thêm thông tin!
myBODAS

Bắt đầu với easyConfig

easyConfig là công cụ dựa trên web hiện đại, tại đây bạn có thể bắt đầu phát triển phần mềm ứng dụng của riêng mình (ASW). Định cấu hình bộ điều khiển RC/40 theo nhu cầu cụ thể trong dự án của bạn! Ngoài ra, thiết lập thủ công các giao diện hoặc chức năng khác của bạn – với sự hỗ trợ của giao diện đồ họa người dùng (GUI) của chúng tôi hoặc đơn giản bằng cách tải lên các tệp cấu hình tương ứng.

Đăng nhập easyConfig