Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam

Rexroth ROKIT Locator - Phần mềm bản địa hóa Laser dễ sử dụng cho bạn

ROKIT Locator của Bosch Rexroth là một thành phần phần mềm xác định một cách đáng tin cậy vị trí và hướng của nhiều loại phương tiện trong nhiều môi trường thay đổi khác nhau. Điều này được thực hiện nhờ một thuật toán có hiệu suất cao, tự động phát hiện và vạch ra bản đồ môi trường tự nhiên bằng cách sử dụng cảm biến laser trên phương tiện. Do đó, Bosch Rexroth cung cấp công nghệ then chốt và giải quyết thách thức trong việc bản địa hóa robot di động của bạn với tính linh hoạt và khả năng sử dụng tối đa.

Bosch Rexroth: Nâng cấp robot di động của bạn. Locator - yêu cầu ít hơn, mang lại nhiều hơn.