Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Giải pháp tương lai

Giải pháp tương lai cho nhà sản xuất và người sử dụng.

Việc lựa chọn hệ thống tự động hóa là quyết định quan trọng đối với các nhà sản xuất máy móc – chỉ những giải pháp có khả năng cơ động và linh hoạt tối đa mới được chọn để đảm bảo an toàn cho việc đầu tư trong tương lai.
Content 1

Consistent use of open standards and technologies

  • Global availability and international acceptance
  • Freedom from specific suppliers and proprietary solutions

Comprehensive, multi-technological solutions

  • Transparent system interfaces
  • Harmonized functions
Content 2

Maximum machine availability

  • Sercos the automation bus – the backbone for reliable, consistent communication
  • Flexible integration of different components by means of open field buses and protocols such as OPC-UA No need to change the machine program