Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Tính linh hoạt

Công Nghệ Nền Tảng Mở - kỉ nguyên của kết nối

Các tùy chọn ứng dụng mới luôn sẵn sàng cho các thiết bị thông minh cùng khả năng tích hợp với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của chúng đang từng bước thay đổi lĩnh vực tự động hóa. Giao diện Lõi mở mang đến người dùng sự linh hoạt tối đa trong lập trình PLC với việc lựa chọn thiết bị nền và tích hợp ngôn ngữ bậc cao trong các dự án
Content 1

High-level language programming with free choice of device platform

  • C/C++, C# (.NET), Visual Basic, VBA (Office), LabVIEW G, Objective-C, Java
  • Development environment: MS Visual Studio, LabVIEW, Eclipse, Xcode, Wind River Workbench
  • Individual applications in realtime on the control or in non-realtime on a PC or smart device
Content 2

Integration of smart devices in factory automation

  • Native IT applications run on smart devices with direct access to the control
  • No need to change the machine program

Multi-server and multi-client support

  • Parallel access to the control from different user applications
  • Simultaneous connection to several controls