Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Máy chủ phân tích dữ liệu – độ khả dụng cao hơn và chi phí thấp hơn

Content
Magnifier

Chuyển giao giải pháp theo dõi, lưu trữ và hiển thị hóa lượng dữ liệu lớn trong thời gian thực tế - thích hợp cho việc lắp đặt và nâng cấp mới nhà máy

DAS là một sự chuyển giao ấn tượng, một giải pháp tại chỗ với cơ sở dữ liệu trong thời gian thực mà các nhà vận hành, sản xuất máy móc và cung cấp dịch vụ có thể dùng nó để làm tăng tính hiệu quả cho các hệ thống sản xuất hiện có hay các hệ thống sẽ được lắp đặt mới bằng cách phân tích theo mục tiêu.

Cấu hình và hiển thị hóa trên cơ sở web

Cấu hình của DAS tuân theo nguyên tắc vận hành – “tham số hóa thay vì lập trình”. Người sử dụng có thể xác định dễ dàng các dữ liệu để thu thập, đánh giá và có thể chọn các biến số cho một hoặc nhiều máy chủ kết nối trên một thanh menu . Việc xác định trước các gói phân tích như vậy giúp rút ngắn thời gian thực hiện đáng kể.

Quy trình định hướng theo người dùng, theo dõi điều kiện và dự đoán máy móc

Máy chủ phân tích dữ liệu (DAS) sẽ tính toán, phân tích,hiển thị tình trạng và việc sử dụng máy móc từ những dữ liệu nó thu thập được như dữ liệu về vòng đời máy móc, bộ đếm mảnh hay nhiệt độ động cơ. Ngoài ra các gói theo dõi còn giúp người dùng theo dõi toàn bộ cấu trúc của máy móc và dự báo những nguy cơ liên quan đến năng suất có thể xảy ra. Thông qua các chức năng phân tích được lắp đặt sẵn như sổ theo dõi dự báo, các quy trình có thể được ổn định nhanh chóng.

Chức năng

- Theo dõi các dữ liệu về điều khiển, truyền động và cảm biến trong thời gian thực sử dụng chuẩn OPC UA

- Cơ sở dữ liệu vững mạnh để lưu trữ lượng dữ liệu lớn

- Hệ thống tiến trình công việc phân tích, tối ưu hóa và giải quyết các vấn đề về sản xuất

- Tài liệu theo dõi dự báo trong dài hạn được tích hợp hệ thống phân tích 10 lỗi dễ xảy ra nhất

- Triển khai dữ liệu đã được xử lý trước cho các hệ thống công nghệ thông tin như là MES, PPM, và hệ thống phân tích thông tin bằng chuẩn OPC UA

Chuyển giao giải pháp theo dõi và phân tích dữ liệu cho máy móc mới hiện tại và các thế hệ máy mới

Máy chủ phân tích dữ liệu (Data Analytics Server – DAS) là một giải pháp dễ triển khai và dễ sử dụng cho các ứng dụng Công nghiệp 4.0

DAS thu thập dữ liệu về máy móc và quy trình trong thời gian thực tế, phân tích chúng mà không cần sử dụng các ứng dụng đám mây và lưu trữ chúng gần máy móc. Một lượng lớn dữ liệu đã được theo dõi, phân tích và hiển thị hóa bằng cách đó. Thông qua tiêu chuẩn Công nghiệp 4.0 mở OPC UA, các bộ điều khiển được sản xuất ở các nhà máy khác nhau có thể được kết nối với nhau.