Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Dịch vụ Ứng dụng Cơ giới

Trong trường hợp hư hỏng máy thì mỗi giờ hoặc thậm chí mỗi phút đều rất quan trọng. Nếu một bộ phận của một trạm quy trình quan trọng bị hư hỏng thì có thể gây ra sự gián đoạn của toàn bộ dây chuyền sản xuất và gây tốn kém chi phí. Hãy tiết kiệm thời gian quý báu của mình bằng cách gọi đường dây nóng của chúng tôi: +84 (8) 6285 7392.