Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
Phần mềm BODAS
Video giải thích về BODAS

Video giải thích về BODAS

Bosch Rexroth đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của các thiết bị làm việc cơ giới với BODAS, bao gồm các giải pháp Internet Vạn Vật (IoT), phần mềm và phần cứng điện tử cơ giới cho thị trường phương tiện địa hình.

BODAS
PHẦN MỀM

Phần mềm ứng dụng tiêu chuẩn cho các chức năng của thiết bị dựa trên Phần cứng BODAS. Kết hợp hoàn hảo với hệ thống thủy lực Rexroth, phần mềm BODAS cho phép điều khiển thiết bị một cách lý tưởng. Bao gồm các công cụ để lập trình, tham số hóa và chẩn đoán phần cứng BODAS.

 

Phần mềm ứng dụng tiêu chuẩn

Phần mềm ứng dụng tiêu chuẩn

Chúng tôi cung cấp các giải pháp phần mềm ứng dụng linh hoạt cho bộ truyền động, công việc và các chức năng phụ trợ. Bạn có thể chọn giữa phiên bản Cắm vào & chạy (ASrun), phiên bản mở để sửa đổi (ASopen) và các thành phần phần mềm có liên quan (ASlibrary). Đối với mỗi ứng dụng, chúng tôi cung cấp các tính năng phần mềm phù hợp, cũng như các gói phần mềm tùy chỉnh.

DANH MỤC SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM
Kiến trúc phần mềm

Kiến trúc phần mềm

Môi trường phát triển tích hợp của chúng tôi dựa trên MASAR “Kiến trúc phần mềm ứng dụng di động” hỗ trợ bạn quản lý phần mềm, khả năng tái sử dụng và tích hợp phát triển phần mềm dựa trên mô hình bằng cách sử dụng các công cụ như MATLAB®/Simulink®.

Công cụ

Công cụ

Chúng tôi cung cấp một chuỗi công cụ tổng thể và hài hòa để phát triển và bảo trì phần mềm thân thiện với người dùng. Các công cụ của chúng tôi cho phép bạn phát triển phần mềm ứng dụng của riêng mình trong MATLAB®, C hoặc Codesys. Thông qua BODAS Connect, chúng tôi cũng cung cấp tham số bổ sung, bảo trì từ xa, cập nhật phần mềm và chương trình điều khiển qua mạng.

Công cụ phân tích hệ thống toàn diện của bạn
Tải xuống đồ họa thông tin của chúng tôi để khám phá thêm về BODAS-service 4.x: Công cụ chẩn đoán, đưa ra tham số và chuyển đổi của bạn.

DANH MỤC SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM
Video

Hội thảo trực tuyến: Bảo mật và an toàn chức năng

Ngăn chặn tin tặc - bảo vệ mọi người: Xem hội thảo trực tuyến kéo dài 30 phút và tìm hiểu cách sử dụng danh mục BODAS của chúng tôi để tạo nền tảng vững chắc ngay hôm nay, cho các yêu cầu bảo mật của ngày mai trong khi duy trì sự cân bằng phù hợp giữa bảo mật và tính khả dụng.

XEM HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

An toàn chức năng

An toàn chức năng trong bộ điều khiển điện tử của hệ thống thủy lực cơ giới.

Tải xuống tài liệu đào tạo trực tuyến