Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Bảo dưỡng thành công dự án hàng rào chắn bão Hartelkering

Hà Lan là một quốc gia có địa hình thấp, với khoảng 20% diện tích và 21% dân số nằm dưới mực nước biển. Khoảng 50% diện tích đất nằm dưới mực nước biển chưa đến 1 mét. Chính vì thế, việc kiểm soát lũ là một vấn đề quan trọng đối với Hà Lan. Ngay từ rất sớm, Hà Lan đã xây dựng các công trình đê biển, kè biển, cửa cống, những đập nước khổng lồ cho phép nước triều lên xuống nhưng vẫn có thể đóng lại khi có bão. Nổi bật nhất trong những công trình ngăn lũ là hệ thống hàng rào chống bão - thường được gọi là Công trình bảo vệ Biển Bắc (North Sea Protection Works) - được các nhà kiến trúc trên thế giới bầu chọn là một trong số những công trình vĩ đại nhất trên hành tinh.

Ngày nay, sau 20 năm phục vụ, hàng rào chắn bão 'Hartelkering' - thuộc Công trình bảo vệ Biển Bắc - đã được hiện đại hóa hoàn toàn vào giữa năm 2016 . Cùng với sự hợp tác của Bộ Cơ sở Hạ tầng & Môi trường Hà Lan và công ty thép xây dựng GSB, Bosch Rexroth đã bảo dưỡng thành công dự án này. Hệ thống thủy lực bao gồm các xi-lanh nâng hạ được kiểm tra, giám sát kỹ lưỡng trước khi đưa vào vận hành. Giờ đây, hàng rào chắn bão Hartelkering đã sẵn sàng cho nhiệm vụ ngăn bão và bảo vệ các vùng địa hình thấp của Hà Lan trong vòng 20 năm tới.