Turkey Turkish

Konum seçiniz

Özetle kaynak kalitesi
Özetle kaynak kalitesi
Direnç Kaynağı

Özetle kaynak kalitesi

Son 60 yıl içinde küresel kaynak sektöründe yenilikçilik lideri olan Bosch Rexroth, teknolojilerini Geleceğin Fabrikası gereksinimlerine uygun hale getirme göreviyle defalarca karşılaştı. Ve bir kez daha yeni kaynak kontrolörü PRC7000 ile direnç punto kaynağında bir dönüm noktası geçildi. Bosch Rexroth'ta Başkan Yardımcısı olan Bartosz Korajda, kısaca bunu çeşitli sektörler için bu kadar vazgeçilmez ve geleceğe hazır kılan faktörleri açıklamakta.

Bay Korajda, direnç kaynağının ne tür zorlukları var?

Direnç kaynağı, otomotiv sektöründe ve aynı zamanda sac işleme sektöründe tekrarlanabilirlik ve yüksek otomasyon söz konusu olduğunda her zaman olduğu kadar popülerdir. Ayrıca yüksek kalitede kaynak bağlantıları yapılmasını sağlar. Hafif yapı, işlem istikrarı ve verimliliğe ilişkin prosesler gibi kalıcı trendler nedeniyle sürekli olarak yeni zorluklarla karşı karşıyadır. Dahası kaynak sistemleri de giderek daha fazla dijital fabrikaların dünyasına uyum sağlamalıdır.

Bosch Rexroth'un portföyünü özel kılan nedir?

Mevcut durumu sorgulamayı asla bırakmadığımız için direnç kaynağı portföyümüz iyi düşünülmüş ve geleceğe dönüktür. Amacımız müşterilerimizin verimli ve geleceğe dönük çözümlerle çalışarak kazanabilecekleri rekabet avantajları elde etmelerini sağlamaktır. Bunu entegre IoT arayüzleri, yapay zeka özellikli donanım bileşenleri ve web tabanlı kontrol çözümleriyle sağlıyoruz. Müşteriler, sistemlerini donanım ve yazılımlarla genel bir çözüm olarak birleştirebilir veya yalnızca ihtiyaç duydukları bileşenleri tek tek satın alabilir.

Çok yönlü çözümlerimiz sabit akım kumandalı basit pnömatik tabancadan alüminyum ve çelik kontrolör 2.0 ile entegre servo tabanca kontrolörüne geniş bir uygulama alanını kapsar. Ayrıca genişleme açısından da iyi bir konumdayız. MQTT ve OPC UA gibi en son IoT gereksinimlerine ek olarak bireysel gereksinimleri karşılamak için hızlı bir şekilde genişletilebilecek farklı bir endüstriyel ağ sistemi ve oldukça modern bir yazılım mimarisi sunuyoruz.

Bu ne ölçüde bütünsel ama modüler bir yaklaşım anlamına geliyor?

Çözümlerimiz katiyetle modüler donanım kavramına sahiptir. Bu, çeşitli güç sınıfları, soğutma kavramları ve farklı voltajlarla besleme kavramları için geçerlidir. Ancak yazılım yaklaşımımız da modülerdir, böylece genişlemelerle yeni pazar gereksinimlerine hızlı bir şekilde cevap verebiliriz. Müşterilerimiz sahip olduğu önemli bir avantaj “neye ihtiyacınız varsa yalnızca ona ödeme yapabilmektir”. Lisans sistemimiz müşterilerimizin satın alımlarını gerçekten ihtiyaç duydukları yazılımla sınırlamasına izin verir.

Kaynak konusu çok geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Tüm gereksinimleri nasıl karşılayabiliyorsunuz?

Bu doğru. Örneğin alüminyum ve çelik kaynak işleri farklıdır. Bununla birlikte transformatörler, kaynak kontrolörü çıkış gücünü elinizdeki kaynak görevine uygun şekilde dönüştürebilir. En son genişleme aşamamızda tabanca veri modülü, tabanca üzerindeki işlem sinyallerini dijitalleştirme olanağı sunar. Örneğin manuel tabancalar, kontrolörü parametreleştirmek zorunda kalmadan mevcut tüm kontrolörler ile çalıştırılabilir. Veriler doğrudan tabanca modülünde komple bir kaynak görevi olarak depolanır ve daha sonra kumanda sistemine daha az parazitle iletilebilir. Müşterilerimize daha fazla yeni kullanım olanağı sağlar, bu da daha fazla esneklik ve maliyet tasarrufuna yol açar.

PRC7000 ile Bosch Rexroth, pazara yeni bir kaynak kontrol nesli çıkardı. Bu ne ölçüde yeni kıstası belirliyor?

Güçlü yeni kaynak kontrol nesli, sektörün şu anda sorduğu birçok soruya cevap sağlamaktadır. Sistem, çelik veya alüminyum kaynak işlerinde maksimum kaliteyi sunar. Uyarlanabilir kontrolör ve esnek programlanabilirlik, farklı sac kalınlık kombinasyonlarının ve malzeme karışımlarının kolay işlenmesine olanak tanır. Son olarak da mükemmel kaynak noktaları tekrarlanabilirdir. Entegre IoT konektörü ayrıca merkezi işleme, kalite kontrol ve teknoloji veri yönetimi için yapılandırılmış veriler sunar; bu sayede PRC7000'i Endüstri 4.0'ın gereksinimleri için hazır hale getirir.

Bu çözüm, Geleceğin Fabrikası gereksinimlerini ayrıntılı olarak nasıl yerine getirir?

Kontrol sistemimize tam olarak entegre olan MQTT ve OPC UA'yı sunan ilk sağlayıcıyız. Bu, olası yeni kullanım durumlarını eşlemek için bir zorunluluktur. Başka önemli bir konu, müşterilerimiz için kârlı bir şekilde kullandığımız veri kullanılabilirliğidir. Kontrol sistemimizde Uyarlanabilir Sıçrama Kontrolü (Adaptive Spattercontrol) gibi ilk uygulamaları zaten uyguladık.

Geçmişte otomotiv sektörüne odaklandık. Yeni yazılım mimarimiz makine mühendisliği pazarında klasik uygulamalara da hizmet etmemizi sağladığı için diğer pazarlara giderek daha fazla bakıyoruz.

Bosch Rexroth kaynak sistemlerini tercih etmeleri müşteri veya kullanıcılara ne gibi avantajlar sağlıyor?

Sistemlerimiz son derece ölçeklenebilirdir. Bu büyük bir avantajdır. Müşteriler 15 lisans arasından seçim yapabilir ve çözümlerini, daha önce bahsettiğim yöntemle geleceğe yönelik "neye ihtiyacınız varsa yalnızca ona ödeme yap" yöntemiyle eşleşecek şekilde yapılandırabilir.

Önemli bir avantaj, Uyarlanabilir Sıçrama Azaltma (Adaptive Spatter Reduction) gibi uygulamaların tasarruf sağlama potansiyelidir. Müşteriler neredeyse daima manuel olarak optimize ettikleri bir maksimum sıçrama oranına sahiptir. Gelecekte bu, Uyarlanabilir Sıçrama Azaltma otomatizmimizle yapılabilir. Üretim hattından ziyade laboratuvarda gerçekleşen yeni öğrenme süreçleri, işçilik ve maliyetleri azaltmaya yardımcı olur.

Son olarak önemli kalite avantajları da mevcuttur. Entegre Servogun Kontrol ile klasik elektronik sinyallerin yanı sıra çok sayıda mekanik sinyali de kaydedebiliriz. Bu, türevlerinin izlenmesini ve bozulma değişkenlerinin tespitini ve tanımlanmasını kolaylaştırır. Uyarlanabilir kumanda sistemiyle kaynak işlemi, oluşan tüm bozulma değişkenlerinin en iyi şekilde üstesinden gelecek şekilde özel olarak tasarlanabilir. Sadece onları başarıyla kontrol etmez aynı zamanda net ve doğru bir şekilde izleyebilirsiniz.

Hedef sektörlerinizin gelecekteki gereksinimlerine cevabınız nedir?

Trend, karışık kombinasyonlar ve farklı varyantlar nedeniyle karmaşık kaynak işlerinde açıkça bir artışa doğru ilerliyor. Gerekli uzmanlık da aynı anda gelişir, ama bu hem kontrol hem de kaynak işlemlerinde kullanıcılar için geçerli değildir. Otomotiv sektöründe gittikçe daha fazla araç tipi aynı üretim hattı üzerinde imal edilmektedir. Bunların tümü, devreye almanın yanı sıra kontrol ve izleme gereksinimlerini doğrudan etkiliyor.

Giderek daha karmaşık hale gelen bu görevleri çözmek için amacımız, sistemi sürekli olarak basitleştirmektir. Sistemimize daha fazla otomatizm entegre ederek yakında tamamen otonom davranma misyonumuzu gerçekleştireceğiz. Ayrıca tasarımlarda, Bosch Rexroth ctrlX AUTOMATION platformunun bileşenlerini de gittikçe daha fazla dahil ediyoruz. Tüm bu mekanizmalar ve sürekli daha fazla gelişme ile kaynak teknolojisini geleceğin fabrikası gereksinimleriyle uyumlu hale getiriyoruz ve müşterilerimizin yeni zorluklar için güçlü olmalarını sağlıyoruz - bizi birleştiren de budur.

Bartosz Korajda

Yazar: Bartosz Korajda
İş unvanı: Bosch Rexroth'ta Direnç Kaynağı Bölümünden sorumlu Başkan Yardımcısı