Turkey Turkish

Konum seçiniz

Fabrika'da ActiveShuttle AMR'nin izlenmesi
Fabrika'da ActiveShuttle AMR'nin izlenmesi
Mobil Robotik

Kaynaktan hedefe shuttle hizmeti

İntralojistiğin temel görevlerinden biri, kaynaktan hedefe ve kullanım noktasına malzeme akışını optimize etmektir. Sonuçta, malzeme akışı ne kadar verimli olursa, üretim için o kadar az stok tutulması gerekir, bu da bağlı sermaye hacmini azaltır. ActiveShuttle ile intralojistikte verimliliği artırmak, stokları azaltmak ve geçici depolama alanını temizlemek için bir otonom mobil robot (AMR) geliştirdik.

Victor Robertus, ActiveShuttle'ın nasıl çalıştığını açıklıyor

Robotik web yayınımızda Victor Robertus, ActiveShuttle'ın intralojistikte verimliliği nasıl artırdığını ve kullanımının ne kadar kolay olduğunu açıklıyor.

İntralojistikte taşıma görevleri genellikle, ister tek tek ister döngüsel seferlerde olsun, yine de manuel olarak gerçekleştirilir. Çoğu intralojistik kavramı, iş istasyonlarına gerekli malzemeyi sürekli olarak tedarik etme etrafında toplanır. Bu nedenle, çoğu fabrikada merkez depolara ilave olarak stokları artıran, tampon olarak üretime yakın depolar bulunur. ActiveShuttle ile verimliliği artırmak, stokları azaltmak ve geçici depolama alanını temizlemek için bir otonom mobil robot (AMR) geliştirdik. Bu, montaj hatlarında zamanında ve otomatik ikmal sağlar.

İyi bilinen bir konsept, bir çeki treni kullanarak bileşenlerin ve montajların yalın bir şekilde sağlanmasıdır. Ancak bu işlemin bir dizi dezavantajı mevcuttur. Birincisi çeki trenlerinin yarı otomatik veya manuel olarak yüklenmesi ve boşaltılması, düşük kapasite kullanımına yol açabilir. İkincisi, malzemelerin hareketi insanlar ve diğer nakliye sistemleri için kaza riskini artırabilir. Nakliye gereksinimlerinin genellikle manuel olarak kaydedilmesi gerekir, bu da uzun yenileme sürelerine ve hata parça teslimatlarına yol açabilir. Bu durumda, bir ERP sistemine yapılan talepler gönderilmez veya gecikir. Temel sorunlardan biri, montaj hatlarının zamanında yenilenmesini garanti etmek için deponun gereksinimler ile ilgili olarak zamanında bilgilendirilmesinin sağlanmasıdır.

ActiveShuttle kullanımı uygulamada şu şekilde görünür: Bir nakliye görevi alır ve merkez depodaki alım istasyonuna gider. Burada küçük yük taşıyıcılar ile donatılmış bir tekerlekli kriko alır ve örnek olarak bir dağıtım merkezine veya bir iş istasyonuna bırakarak direkt olarak hedefine taşır. ActiveShuttle dönüş yolunda boş konteynırları veya işlenmiş parçalarla dolu konteynırları bir sonraki varış noktasına taşır.

ActiveShuttle, güvenilir konum ve oryantasyon yardımı için bir yazılım bileşeni olan Locator sayesinde her türlü doğal ortamda yolunu bulabilir. Devreye alma işlemi için ne altyapı değişikliği ne de uzman bilgisi gereklidir, tek gereken tesisin manuel olarak kontrol edilen bir turudur. ActiveShuttle, bu ilk sürüşte araca veya bir sunucuya kaydedilen ortamın bir haritasını oluşturur. Birkaç araç kullanılıyorsa, hepsi aynı haritayı kullanır. Daha sonra herhangi bir ön bilgi olmadan konumlarını hemen kaydedebilirler. Bir araç, örneğin yeni bir depolama alanı kurulduğu için ortamda bir değişiklik fark ettiğinde, bilgileri sunucuya iletecek ve sunucu haritayı otomatik olarak güncelleyecek ve filodaki diğer tüm araçlara iletecektir. Daha sonradan entegre edilen araçlar, devreye alma sürecinde sunucu verilerini almak için Locator'ı kullanacaktır ve çalışmaya hemen başlayabilirler.

ActiveShuttle Yönetim Sistemi, ActiveShuttle'ların koordine edilmesinden, canlı haritalamadan ve ayrı nakliye görevlerinin atanmasından sorumludur. Açık standartlar ile yaygın olarak kullanılan tüm envanter yönetim sistemleri veya şirketin yazılımı ile haberleşir.

ActiveShuttle'ı ortamı ile tanıştırmak ve kontrol etmek oldukça basittir. Operatörler, herhangi bir uç cihaz kullanarak, tanıdık bir menü yapısı ile web tabanlı ve sezgisel arayüzü açarlar. Başlat menüsünden oryantasyon sürüşünü başlatırlar ve aracı ActiveShuttle Yönetim Sistemine bağlarlar. Bu işlem için programlama bilgisi gerekli değildir.

Günlük işletimde her şey otomatik olarak çalışır. İntralojistik çalışanları masalarından ayrı araçların veya tüm filonun değerlendirmelerine ulaşabilirler. Canlı haritalama, her zaman tam bir genel bakış sunar ve her bir nakliye görevini şeffaf bir biçimde yeniden izlemelerine olanak tanır.

Daha fazla bilgi almak ister misiniz? Robotik web yayınımıza bir göz atın .