Turkey Turkish

Konum seçiniz

    
    
Transforming Mobile Machines

Akıllı veri yönetiminin sizin ve müşterilerinizin işlerini nasıl artırdığını keşfedin.

 
Formu doldurun ve teknik dokümana erişin.
Teknik doküman

Bu teknik doküman, araç operasyonları verilerinin filo yöneticileri, operasyon yöneticileri ve saha servis kuruluşları için nasıl maksimum faydaya – verimli, hızlı bir şekilde ve tam maliyet kontrolüyle – dönüştürüleceğini ana hatlarıyla belirtmektedir.

Ele alınan kilit konular:

  • Araçlarınızdaki veriler nasıl belirlenir ve toplanır?
  • Operasyonlar ve performans verileri nasıl verimli bir şekilde saklanır ve değerlendirilir?
  • Veriler bir hedef grup yönelimli tarzda nasıl görselleştirilir?
  • Veriler eyleme ve gelire nasıl dönüştürülür?
  • Veriler farklı sistemler arasında nasıl aktarılır?
  • Olağan tuzaklardan ve çukurlardan nasıl kaçınılır?