Czech Republic Český
Konstrukce lineárních pohybových systémů může být zdlouhavý a nákladný proces. Je na čase to změnit. Využijte platformu řešení Smart MechatroniX!
Konstrukce lineárních pohybových systémů může být zdlouhavý a nákladný proces. Je na čase to změnit. Využijte platformu řešení Smart MechatroniX!
Lineární technika

Chytrá mechatronika: Dělejte to jednoduše!

Konstrukce lineárních pohybových systémů může být zdlouhavý a nákladný proces. Je na čase to změnit. Využijte platformu řešení Smart MechatroniX!

Připadáte si někdy jako Sisyfos, který musí stále dokola plnit stejný namáhavý úkol? Pokud dimenzujete, konfigurujete, programujete nebo uvádíte do provozu subsystémy pro montážní nebo manipulační procesy, víte přesně, co máme na mysli. To už je ale minulostí!

Ekosystém pro chytrou mechatroniku

Společnost Bosch Rexroth nyní narušila cyklus procesních úprav, nedostatku času, vysokých nákladů na programování a ztrát rozhraní. Jak? Stručně řečeno, s ekosystémem mechatronických řešení a subsystémů: Smart MechatroniX. První dva systémy – Smart Function Kit Pressing a Smart Function Kit Handling – přinášejí revoluci do konstrukce a uvádění do provozu typických aplikací pro lisování, spojování a manipulaci. Tyto úkoly automatizace výroby lze nyní provádět rychle a snadno – bez nutnosti složitého strojního inženýrství, časově náročného hledání v katalozích, přerušení práce způsobených médii náchylnými k chybám a nákladného programování.

Víceosý robot

Kompletní, předem sestavený víceosý robot od společnosti Bosch Rexroth: sada Smart Function Kit pro manipulační úlohy.

Vyberte, nakonfigurujte, pracujte online

Dalším důvodem, proč je nový ekosystém tak inovativní, je skutečnost, že se skládá ze standardizovaných modulů a komponentů na míru, které lze rychle spojit do chytrých subsystémů. Stačí si vybrat a přizpůsobit základní typ online, nakonfigurovat jej, objednat a uvést do provozu pomocí softwarových pokynů. Tímto způsobem lze k vytvoření chytrých mechatronických řešení pro továrnu budoucnosti využít nejlepší komponenty ve své třídě. A s minimální spotřebou zdrojů.

Vše do sebe zapadá a hladce se doplňuje.

Ať už se jedná o manipulační robot s lineárními osami nebo elektromechanické řešení lisu – online konfigurátor nabízí uživatelům přesně ty správné motory, servopohony, mechanické a řídicí systémy. „Srdce“ subsystému, předinstalovaný provozní software, intuitivně vede uživatele procesem uvedení do provozu. Díky vizuálnímu programování již není nutné psát řádky kódu. Kontroléry pohonů se po připojení automaticky parametrizují. V případě sady Smart Function Kit Handling (Sada chytrých funkcí pro manipulaci) může software dokonce odkazovat na lineární osy.

Schéma Smart Function Kit (Sada chytrých funkcí)

Díky předinstalovanému softwaru můžete hned zapojit a pustit se do výroby: Díky připraveným funkčním modulům lze sadu Smart Function Kit pro lisování a spojování rychle uvést do provozu a integrovat do nadřazených řídicích systémů.

Schéma ekosystému Smart Function Kit (Sada chytrých funkcí)

Ekosystém Smart Function Kit: předpřipravená systémová řešení sestávající z mechatroniky, pohonné a řídicí techniky a softwaru lze díky kompatibilním koncovým efektorům a otevřeným rozhraním používat v různých aplikacích.

Programování patří včerejšku

Co má subsystém v rámci stroje nebo linky dělat, definují uživatelé pomocí připravených funkčních modulů. Ty se jednoduše vyberou z knihovny, uspořádají se do správného pořadí přetažením a zadají se jim správné parametry. Díky řešení plug and produce Bosch Rexroth splňuje klíčový požadavek moderní automatizace výroby. Integrace do nadřazených systémů a větších prostředí IoT je jednoduchá i díky otevřeným rozhraním a připraveným funkčním modulům. Přehled nejdůležitějších vlastností a výhod:

  1. Snadný výběr, dimenzování, konfigurace a objednávání produktů prostřednictvím e-nástrojů. To šetří čas, peníze a problémy. Vše do sebe dokonale zapadá.
  2. Plug & Produce (Zapni & vyráběj): Průvodce uvedením do provozu, automatická parametrizace pohonu a referenční osový systém urychlují dobu uvedení na trh a návratnost investic.
  3. Programování Zero: Intuitivní grafické uživatelské pokyny usnadňují konfiguraci procesu a nevyžadují nákladné odborné znalosti.
  4. Otevřená rozhraní umožňují, aby subsystémy byly kompatibilní s internetem věcí a aby je bylo možné rychle integrovat do nadřazených řídicích a informačních systémů.

Vyzkoušejte si platformu Smart MechatroniX ve videu:

Jste připraveni na skok v efektivitě?

Díky Smart Function Kits pro lisování, spojování a manipulaci mohou výrobní podniky ušetřit obrovské množství času, vyhnout se ostrovním řešením a vydláždit si cestu k továrně budoucnosti. Vývojové práce však jdou ještě dále. Koneckonců Bosch Rexroth postupně rozšiřuje ekosystém Smart MechatroniX o další oblasti použití. Již je připraveno: Smart Function Kit Dispensing (Sada chytrých funkcí pro úlohy dávkování) a modul Smart Flex Effector, který dává robotům s lineárním a skládacím ramenem téměř lidskou citlivost a otevírá tak zcela nové scénáře automatizace. Soubor nástrojů pro chytrou mechatroniku se rozrůstá, ale cíl zůstává stejný: méně zdrojů, větší flexibilita a minimální doba uvedení na trh.

Zní to dobře? Zjistěte více!

Daniel Bauer

Autor: Daniel Bauer
Název pracovní pozice: Product Owner Smart Function Kit, Bosch Rexroth AG