Czech Republic Český

Certifikáty kvality a životního prostředí Bosch Rexroth

Naše zásady

DĚLÁME RADOST

Snažíme se dělat radost našim zákazníkům. Spolehlivostí získáváme důvěru všech, kteří využívají naše produkty a služby. Dodržujeme své závazky a sliby. Jméno Bosch je synonymem pro vynikající kvalitu. Je na nás zkrátka spolehnutí.

DŮSLEDNOST

Důsledně volíme kvalitu. Důslednými rozhodnutími a pečlivou implementací dosahujeme zralosti našich produktů a služeb. Systematicky se učíme z chyb. Ve všem, co děláme, dodržujeme zákony a kodex vývoje produktů. Důsledně uplatňujeme naše standardy a preventivní metody.

INOVACE

Formujeme technologické změny. V naší práci jsme kreativní a rychlí a hledáme inovativní řešení s maximální přesností. Za tímto účelem neustále rozvíjíme naše kompetence, dovednosti a procesy. Dosahováním vynikající kvality si zajišťujeme budoucnost.

_________________________________________________________________________________________________________________________

SPOLUPRÁCE

Jsme spolehliví a komunikujeme otevřeně a srozumitelně. Pro náš úspěch je důležitá každá interakce s našimi kolegy, zákazníky a obchodními partnery. Všichni zaměstnanci, dodavatelé a partneři svými kompetencemi, znalostmi a zkušenostmi přispívají k funkční spolupráci.

ODPOVĚDNOST

Chováme se odpovědně. Naši manažeři vytvářejí nezbytné podmínky pro vynikající kvalitu. Podporují spolupráci a rozvoj všech zaměstnanců. Kvalita také znamená převzít odpovědnost. Každý je zodpovědný za výsledek své práce a celkový výsledek.

Kvalita

Kvalita – Naše certifikáty a zásady

Rexroth – synonymum kvalitních produktů a služeb

Aplikace našich zákazníků vyžadují nejvyšší kvalitu produktů a služeb a tu dokáže společnost Rexroth poskytnout. Abychom toho dosáhli, držíme se aktuální trendů pro kvalitní práci. Rexroth tak těží z rozsáhlých zkušeností v rámci celé skupiny Bosch.

Ambice mít produkty a služby vysoké kvality má v Bosch dlouholetou tradici.

Robert Bosch v roce 1918 napsal:

"Je pro mě nesnesitelné, že by při kontrole některého z mých výrobků někdo mohl ukázat, že jsem odvedl špatnou práci. Z tohoto důvodu jsem se vždy snažil odevzdat pouze tu práci, která projde jakýmkoliv objektivním testem, tj., abych tak řekl, úplně nejlepší z nejlepších."

Pro realizaci této myšlenky Rexroth zavedl procesně orientovaný management kvality, který pomáhá celé organizaci neustále se zlepšovat.

S iniciativou „Kvalita na prvním místě – první na papíře, první na světe“ se Rexroth staví do čela kvality mezi konkurencí. To posiluje společnost Rexroth v dynamickém prostředí výroby strojů a zařízení, které klade stále vyšší důraz na kvalitu.

Principy kvality

Závazek značky

Certifikáty systému managementu Bosch Rexroth

Následující přehled certifikátů obsahuje všechny existující certifikáty systému managementu kvality Bosch Rexroth.

Management kvality - Certifikát ISO 9001

Management kvality ve svařování - Certifikát ISO 3834-2

Osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř ISO/IEC 17025

Příloha osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř

Dotazy k certifikátům ISO 9001 můžete zasílat na následující e-mailovou adresu:

Departmentmailbox.DCQM@boschrexroth.de

Certifikáty specifických produktů

Pro různé produkty lze poskytnout prohlášení a certifikáty pro ně specifické (např. DIN EN 10204). Tyto dokumenty prosím poptejte společně s objednávkou produktu.

Prohlášení o shodě (např. směrnice ATEX, směrnice EMV, směrnice pro tlaková zařízení, směrnice o nízkém napětí) jsou dodávána s výrobkem nebo jsou k dispozici ke stažení na této internetové stránce.

Máte-li další dotazy, kontaktujte prosím svého prodejního partnera Bosch Rexroth.

Životní prostředí a bezpečnost práce

Bosch Rexroth vnímá globální úkol ochrany životního prostředí jako výzvu a všude nastavuje přísná kritéria.

Od vydání prvního závazného nařízení o ochraně životního prostředí před více než 30 lety má společnost Bosch tradici ekologického povědomí, a to je také firemní princip Bosch Rexroth: S našimi produkty a systémy průmyslové a výrobní automatizace, jakož i ty pro mobilní aplikace, pomáháme snižovat dopad na životní prostředí a chránit zdroje.

Jsme také odhodláni implementovat tyto principy do naší každodenní práce na všech firemních pracovištích. To zahrnuje snížení všech emisí a recyklaci znovu použitelných materiálů. Ať už jde o prach, odpadní vodu nebo oxid uhličitý. Neustále investujeme do moderních výrobních metod, abychom snížili emise, které ovlivňují životní prostředí.

Snažíme se o neustálé zlepšování zejména v ochraně životního prostředí a každý rok si stanovujeme nové cíle. Účinnou ochranu životního prostředí chápeme jako konkurenční faktor a sociální závazek vůči budoucím generacím.

Ochrana životního prostředí

Certifikáty ISO 14001

Certifikát ISO 45001:2018

Zásady bezpečnosti

Zásady ochrany životního prostředí

Dotační projekty