Czech Republic český

Vyber svoje umístění

Czech Republic

Certifikáty kvality a životního prostředí Bosch Rexroth

Naše zásady

DĚLÁME RADOST

Snažíme se dělat radost našim zákazníkům. Spolehlivostí získáváme důvěru všech, kteří využívají naše produkty a služby. Dodržujeme své závazky a sliby. Jméno Bosch je synonymem pro vynikající kvalitu. Je na nás zkrátka spolehnutí.

DŮSLEDNOST

Důsledně volíme kvalitu. Důslednými rozhodnutími a pečlivou implementací dosahujeme zralosti našich produktů a služeb. Systematicky se učíme z chyb. Ve všem, co děláme, dodržujeme zákony a kodex vývoje produktů. Důsledně uplatňujeme naše standardy a preventivní metody.

INOVACE

Formujeme technologické změny. V naší práci jsme kreativní a rychlí a hledáme inovativní řešení s maximální přesností. Za tímto účelem neustále rozvíjíme naše kompetence, dovednosti a procesy. Dosahováním vynikající kvality si zajišťujeme budoucnost.

_________________________________________________________________________________________________________________________

SPOLUPRÁCE

Jsme spolehliví a komunikujeme otevřeně a srozumitelně. Pro náš úspěch je důležitá každá interakce s našimi kolegy, zákazníky a obchodními partnery. Všichni zaměstnanci, dodavatelé a partneři svými kompetencemi, znalostmi a zkušenostmi přispívají k funkční spolupráci.

ODPOVĚDNOST

Chováme se odpovědně. Naši manažeři vytvářejí nezbytné podmínky pro vynikající kvalitu. Podporují spolupráci a rozvoj všech zaměstnanců. Kvalita také znamená převzít odpovědnost. Každý je zodpovědný za výsledek své práce a celkový výsledek.

Kvalita

Kvalita – Naše certifikáty a zásady

Rexroth – synonymum kvalitních produktů a služeb

Aplikace našich zákazníků vyžadují nejvyšší kvalitu produktů a služeb a tu dokáže společnost Rexroth poskytnout. Abychom toho dosáhli, držíme se aktuální trendů pro kvalitní práci. Rexroth tak těží z rozsáhlých zkušeností v rámci celé skupiny Bosch.

Ambice mít produkty a služby vysoké kvality má v Bosch dlouholetou tradici.

Robert Bosch v roce 1918 napsal:

"Je pro mě nesnesitelné, že by při kontrole některého z mých výrobků někdo mohl ukázat, že jsem odvedl špatnou práci. Z tohoto důvodu jsem se vždy snažil odevzdat pouze tu práci, která projde jakýmkoliv objektivním testem, tj., abych tak řekl, úplně nejlepší z nejlepších."

Pro realizaci této myšlenky Rexroth zavedl procesně orientovaný management kvality, který pomáhá celé organizaci neustále se zlepšovat.

S iniciativou „Kvalita na prvním místě – první na papíře, první na světe“ se Rexroth staví do čela kvality mezi konkurencí. To posiluje společnost Rexroth v dynamickém prostředí výroby strojů a zařízení, které klade stále vyšší důraz na kvalitu.

Principy kvality

Závazek značky

Certifikáty systému managementu Bosch Rexroth

Následující přehled certifikátů obsahuje všechny existující certifikáty systému managementu kvality Bosch Rexroth podle ISO 9001.

Management kvality - Certifikát ISO 9001

Management kvality ve svařování - Certifikát ISO 3834-2

Osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř ISO/IEC 17025

Příloha osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř

Dotazy k certifikátům ISO 9001 můžete zasílat na následující e-mailovou adresu:

Departmentmailbox.DCQM@boschrexroth.de

Certifikáty specifických produktů

Pro různé produkty lze poskytnout prohlášení a certifikáty pro ně specifické (např. DIN EN 10204). Tyto dokumenty prosím poptejte společně s objednávkou produktu.

Prohlášení o shodě (např. směrnice ATEX, směrnice EMV, směrnice pro tlaková zařízení, směrnice o nízkém napětí) jsou dodávána s výrobkem nebo jsou k dispozici ke stažení na této internetové stránce.

Máte-li další dotazy, kontaktujte prosím svého prodejního partnera Bosch Rexroth.

Životní prostředí a bezpečnost práce

Bosch Rexroth vnímá globální úkol ochrany životního prostředí jako výzvu a všude nastavuje přísná kritéria.

Od vydání prvního závazného nařízení o ochraně životního prostředí před více než 30 lety má společnost Bosch tradici ekologického povědomí, a to je také firemní princip Bosch Rexroth: S našimi produkty a systémy průmyslové a výrobní automatizace, jakož i ty pro mobilní aplikace, pomáháme snižovat dopad na životní prostředí a chránit zdroje.

Jsme také odhodláni implementovat tyto principy do naší každodenní práce na všech firemních pracovištích. To zahrnuje snížení všech emisí a recyklaci znovu použitelných materiálů. Ať už jde o prach, odpadní vodu nebo oxid uhličitý. Neustále investujeme do moderních výrobních metod, abychom snížili emise, které ovlivňují životní prostředí.

Snažíme se o neustálé zlepšování zejména v ochraně životního prostředí a každý rok si stanovujeme nové cíle. Účinnou ochranu životního prostředí chápeme jako konkurenční faktor a sociální závazek vůči budoucím generacím.

Ochrana životního prostředí

Certifikáty ISO 14001

Certifikát ISO 45001:2018

Zásady bezpečnosti

Zásady ochrany životního prostředí

Dotační projekty