Czech Republic Český
Himanshu Trivedi
Himanshu Trivedi
Společnost

Co vás žene vpřed v 7:51?

Díky nejnovějším hydraulickým pohonům a řídicím technologiím udržujeme svět v pohybu, ale ti, kdo na tom denně pracují, jsou lidé tady ve společnosti Bosch Rexroth. Lidé, kteří pro nás každé ráno vstávají do práce na nejrůznějších pozicích napříč celou společností Bosch Rexroth, a proto vám chceme přiblížit, co je jejich hnacím motorem. Jejich motivace dává nový význam slovům "We move. You win.".

Dobrý den, pane doktore Himanshu Trivedi, viceprezidente pro řízení kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci! Jaká je vaše role ve společnosti Bosch Rexroth a jak vypadá váš běžný den?

Od roku 2019 pracuji pro společnost Bosch Rexroth v Německu. Od začátku letošního roku nesu globální odpovědnost jako vedoucí oddělení řízení kvality (QM) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSE). Ve své současné funkci vedu globální tým manažerů kvality, kteří jsou zodpovědní za kvalitu v našich obchodních jednotkách, prodejních jednotkách a pobočkách.

Svůj den začínám brzy ráno v 5 hodin plánováním a organizováním práce a stanovením priorit. Zaměřuji se také na plánování svých priorit na základě obchodních požadavků a požadavků zúčastněných stran a věnuji čas nové četbě a učení, protože mi to v ranních hodinách přináší potěšení. Moje pracovní schůzky začínají v 8 hodin ráno a v závislosti na tématech pokračují průměrně do 18 hodin. Večer pak trávím čas prací na tématech souvisejících s obchodem a připravuji si poznámky k učení se zaměřením na to, co se povedlo a co je třeba zlepšit. Věřím v pravidelnou sebereflexi a v krátké zpětnovazební smyčky.

Co vás nejprve zaujalo na práci u světového výrobce pohonů a řízení?

Bosch Rexroth je mezinárodní společnost a lídr na trhu známý svými technologiemi a kvalitními výrobky. Disponujeme širokou produktovou rozmanitostí a širokou zákaznickou základnou po celém světě. Vždy je pro mě inspirující poznávat mezinárodní kulturu a vědět, jak efektivně naplňuje svůj příslib značky globální společnosti s komplexností struktur, systémů a procesů – které jsou implementovány zaměstnanci po celém světě. Každý den mě fascinuje, když diskutuji a mluvím s různými kolegy a členy týmu, což zvyšuje mou jistotu v přístupu a zároveň mě inspiruje k řadě nových nápadů, které mohu promyslet a implementovat v naší organizaci. Jsem přesvědčen, že témata kvality jsou vždy závislá na kultuře a kontextu. Proto je v globální organizaci, jako je Bosch Rexroth, vždy důležité o nich hovořit a budovat společné porozumění jejich významu a účelu. To je možné pouze při neustálé výměně informací a komunikaci s kolegy a vytváření jedinečného směru kvality. Věřím, že při tom rozvíjíme otevřenou komunikaci a atmosféru důvěry v organizaci.

Jaké možnosti školení a rozvoje vám byly poskytnuty, abyste dosáhl svého plného potenciálu, a jak jste je využil?

Do této společnosti jsem nastoupil v roce 1994 v Ahmedabádu v Indii jako inženýrský učeň ve výrobní hale. Od té doby jsem v této vážené organizaci zastával různé funkce, například člena týmu, funkčního vedoucího, vedoucího skupiny, regionálního vedoucího, vedoucího závodu a vedoucího centrálního oddělení, a poté jsem se stal globálním vedoucím ve své současné funkci.

V naší společnosti existují efektivní procesy pro rozvoj vedoucích pracovníků, díky nimž jsem se mohl různorodě rozvíjet. Kromě toho jsem získal mnoho příležitostí rozšířit své zkušenosti tím, že jsem převzal další zodpovědnost v jiných odděleních organizace. Zkušenosti mimo oddělení kvality mi pomohly rozšířit můj pohled na kvalitu a utvrdily mě v přesvědčení, že kvalita je odpovědností každého z nás.

V naší společnosti je školení a vzdělávání velmi důležité. Zaměstnanci mají možnost učit se prostřednictvím řady webových školení i školení a projektů v učebně. Čas na naplánování takového rozvojového školení dostane nadřízený a zaměstnanec každý rok.

Osobně se domnívám, že plánování vlastního rozvoje je odpovědností každého jednotlivce. Každý člověk se může vyvíjet dvěma možnými způsoby. Jedním, který vám vaše organizace nabídne prostřednictvím školení a rozvojových seminářů, abyste splnili současné i budoucí požadavky. Druhým, kdy člověk získává tím, že investuje svůj další čas a prostředky do naplnění svého zájmu nebo své "vize". Zaměřil jsem se také na druhou část a pravidelně do sebe investoval v souladu se svou "vizí".

Bosch Rexroth je globální společnost, takže jaké mezinárodní příležitosti jste dostal?

V letech 2007 až 2008 jsem získal první mezinárodní zkušenost s prací v Německu. Tato zkušenost mi pomohla rozšířit mé chápání kvality o globální požadavky. Umožnilo mi to pochopit, že kvalita není jen kvalita produktu, ale má mnohem širší perspektivu, která zahrnuje další důležitá témata jako součást každé kultury. Během této doby jsem měl možnost komunikovat s mnoha přáteli, učiteli a dalšími lidmi, na základě čehož jsem si vytvořil jakýsi model, že kvalita nesouvisí pouze s produktem, ale je výsledkem různých prvků, které jsou orientovány na kontext a kulturu. Také jsem se dozvěděl, že způsob, jakým je kvalita vnímána a chápána v jedné části světa, může být v jiných částech světa odlišný!

Poté jsem měl v letech 2010 až 2012 možnost vést mezinárodní tým v regionu Indie a Sdružení národů jihovýchodní Asie ASEAN. Následně jsem v letech 2019 až 2020 dostal roli vedoucího centrálního oddělení kvality v Německu a od letošního roku jako globální vedoucí oddělení řízení kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Během této mezinárodní zkušenosti jsem se naučil, že naše kulturní a regionální rozmanitost je jedinečná, a že naši zaměstnanci jsou naší silnou stránkou. Zejména v době pandemie bylo velmi inspirativní vědět, jak naše závody jedinečným způsobem pracují na dodávkách výrobků našim zákazníkům!

Společnost Bosch Rexroth se zaměřuje na inovace a je na špičkové úrovni ve všem, co děláme. Máte pocit, že ve své funkci čelíte různým a vzrušujícím výzvám?

Ano, nepochybně! Pro naši společnost je velmi důležité udržet si vedoucí postavení na světovém trhu. Proto je nezbytné, abychom se všichni zaměřili na technologické inovace v našich produktech a službách. Různá školení o nejnovějších tématech, jako je internet věcí, digitalizace, umělá inteligence atd., jsou také poskytována a dostupná pro různé úrovně zaměstnanců a ti jsou podporováni v jejich realizaci prostřednictvím projektů.

Zatímco postupujeme v technologickém vývoji, zaměřujeme se také na témata "jednoduchosti" a snažíme se zjistit, jak můžeme snížit složitost a zjednodušit ji, a přesto být efektivní a rychlí. Kromě toho musíme nadále posilovat naše "základy" a zajistit správnou kvalitu dat.

Podle mého názoru je největší výzvou vybudovat správné "uvažování" a připravit se na budoucí požadavky na kvalitu. Musíme vést změny v rámci organizace, které na jedné straně posílí základnu kvality a na druhé straně vytvoří špičkové pokročilé technologie pro naše zákazníky.

Jaké hodnoty podle vás sdílíte s podnikem a jak se projevují ve vaší práci?

Ztotožňuji se s mnoha hodnotami naší firemní kultury. Některé z nich zahrnují – orientaci na budoucnost, sdružování zaměstnanců pro společnou věc, zaměření na výsledky, otevřenou komunikaci a kratší smyčky zpětné vazby, víru v tým a posílení důvěry, proaktivní přístup, podporu rozmanitosti a péči o životní prostředí!

Pevně věřím, že nikdo není dokonalý sám, ale společně můžeme být nejlepší tým na světě!

Jak vás vaše role udržuje na špičce v oblasti technologií a inovací?

Již nyní pracujeme na projektech týkajících se nejnovějších témat, například Kvalita 4.0, Těžba dat atd., abychom poskytli budoucí řešení pro lepší služby zákazníkům. Na těchto projektech se podílejí multifunkční týmy z různých lokalit. Spolupracujeme s odborníky z jiných divizí společnosti Bosch, abychom našli nejlepší řešení pro naše podnikání a zákazníky.

Kromě přípravy na budoucnost pomocí nových technologií se také snažím vytvořit silnější základnu pro kvalitu, a proto také věřím v "návrat ke kořenům" a praktikuji kratší smyčky zpětné vazby, abych ověřil její účinnost.

Na jaký úspěch jste během svého dosavadního působení v oboru nejvíce hrdý?

Ve své předchozí funkci v Indii jako manažer kvality a poté vedoucí závodu jsem se zaměřil na práci s techniky, inženýry a vedoucími skupin s cílem rozvíjet správné myšlení a proaktivně a systematicky pracovat na základních tématech. Když náš závod poprvé získal ocenění Global Rexroth Quality Award, byl to okamžik hrdosti. Po několika letech bylo úsilí našeho týmu v oblasti ochrany zdrojů – ekologického projektu vybráno pro celosvětové ocenění Bosch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To byl pro všechny členy týmu okamžik hrdosti, kdy se jim dostalo celosvětového uznání!

Jsem osobně spojen s Americkou společností pro kvalitu (ASQ) a byl jsem poctěn jejím titulem "Fellow" ASQ, USA. Toto sdružení rozšířilo mé chápání kvality díky interakci s odborníky z jiných organizací. Spolu s profesorem z jedné indické univerzity jsem také vydal šest knih o kvalitě a provozním managementu.

V průběhu roku 2019 jsem změnil svou roli z ředitele závodu na vedoucího centrálního oddělení kvality v hlavním sídle společnosti a přestěhoval se z Indie do Německa. Od letošního roku 2021 pracuji jako globální vedoucí oddělení řízení kvality. Tato nová změna je pro mě velmi zajímavá a v současné době se zaměřuji na pochopení požadavků našich zainteresovaných stran, naší organizace a také našich rozmanitých produktů a procesů. To mi dodává inspiraci každý den. Společně s mým globálním týmem pracujeme na vytvoření další úrovně kvality v naší vážené organizaci.

Kdybyste měl shrnout svůj pobyt zde ve třech slovech, jaká by to byla?

Cesta k dokonalosti!

Doporučil byste kariéru u nás svému příteli nebo příbuznému a proč?

Samozřejmě ano! Dosud jsem ji doporučil mnoha přátelům, příbuzným a hlavně vysokoškolským studentům, kteří usilují o zářivou inženýrskou kariéru. Když jsem byl v Indii, byl jsem jako host často zván, abych přednášel na několika technických a manažerských vysokých školách, a nikdy jsem nevynechal příležitost představit společnost Bosch Rexroth!

Co pro vás znamená slogan společnosti "We move. You win."?

To vyjadřuje motto společnosti, kterým je orientace na zákazníka. Naším hlavním cílem je pomáhat našim váženým zákazníkům prostřednictvím našich produktů a služeb tak, aby "vítězili" ve svých segmentech trhu.

Proto musíme neustále interně pracovat na zrychlení, zeštíhlení a zefektivnění, abychom splnili požadavky zákazníků.

Himanshu Trivedi

Dr. Himanshu M Trivedi

Viceprezident

Oddělení řízení kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Bosch Rexroth AG.