Czech Republic Český
Kvalita svařování v kostce
Kvalita svařování v kostce
Odporové svařování

Kvalita svařování v kostce

Společnost Bosch Rexroth, hnací motor inovací v celosvětovém svařovacím průmyslu, již 60 let opakovaně stojí před úkolem přizpůsobovat technologie požadavkům továrny budoucnosti. A s novou generací řízení svařování PRC7000 opět dosáhla milníku v odporovém bodovém svařování. Bartosz Korajda, viceprezident oddělení odporového svařování ve společnosti Bosch Rexroth, ve zkratce vysvětluje, proč je pro různá průmyslová odvětví tak nepostradatelné a perspektivní.

Pane Korajdo, je odporové svařování výzvou?

Odporové svařování je stále stejně oblíbené, pokud jde o reprodukovatelnost a vysokou automatizaci v automobilovém průmyslu, ale i v průmyslu zpracování plechu. Navíc umožňuje vysoce kvalitní svarové spoje. S přetrvávajícími trendy, jako jsou lehké konstrukce, čelí procesy týkající se stability a produktivity stále novým výzvám. Svařovací systémy navíc musí zapadat do světa stále digitalizovanějších továren.

Čím je portfolio společnosti Bosch Rexroth výjimečné?

Naše portfolio pro odporové svařování je promyšlené a moderní. Naším cílem je umožnit našim zákazníkům dosáhnout konkurenční výhody, což se jim podaří pouze tehdy, když budou pracovat s efektivními řešeními připravenými na budoucnost. Využíváme k tomu mimo jiné integrovaná rozhraní IoT, hardwarové komponenty s podporou umělé inteligence a webová řešení řízení. Zákazníci si mohou sestavit svůj systém buď jako komplexní řešení s hardwarem a softwarem, nebo si mohou zakoupit pouze jednotlivé komponenty.

Naše všestranná řešení pokrývají rozsáhlou oblast velmi odlišných případů použití, od jednoduché pneumatické pistole s řízením konstantním proudem až po integrované řízení servopistole s hliníkovými a ocelovými kontroléry 2.0. A jsme na tom také dobře z hlediska expanze. Kromě nejnovějších požadavků IoT, jako jsou MQTT a OPC UA, nabízíme široké spektrum různých provozních sběrnic a vysoce moderní softwarovou architekturu, kterou lze rychle rozšířit podle individuálních požadavků.

Do jaké míry to splňuje komplexní a zároveň modulární přístup?

Naše řešení se řídí přísně modulární koncepcí hardwaru. To platí pro různé výkonové třídy, koncepce chlazení a koncepce napájení s různým napětím. Naše softwarová koncepce je však také modulární, takže rozšířeními můžeme rychle reagovat na nové požadavky trhu. Velkou výhodou pro naše zákazníky je přístup „platíte jen za to, co potřebujete“. Náš licenční systém umožňuje zákazníkům omezit nákup pouze na software, který skutečně potřebují.

Svařování zahrnuje velmi široké spektrum. Jak můžete pokrýt všechny požadavky?

To je pravda. Například operace svařování hliníku a oceli se liší. Výstupní výkon kontroléru svařování však mohou transformátory převést přesně podle dané svařovací úlohy. V našem posledním stupni rozšíření nabízí datový modul pistole možnost digitalizace procesních signálů na pistoli. Například ruční pistole lze provozovat se všemi dostupnými ovládacími prvky, aniž by bylo nutné parametrizovat kontrolér. Data jsou uložena přímo v modulu pistole jako kompletní svařovací úloha a poté mohou být přenášena do řídicího systému s omezením rušení. Díky tomu mají naši zákazníci k dispozici více nových případů použití, což vede k větší flexibilitě a úsporám nákladů.

S modelem PRC7000 uvedla společnost Bosch Rexroth na trh novou generaci řídicích systémů pro svařování. Do jaké míry udává nové trendy?

Nová výkonná generace řízení svařování je odpovědí na mnoho otázek, které si v současné době průmysl klade. Systém nabízí maximální kvalitu pro svařování oceli nebo hliníku. Adaptivní kontroléry a flexibilní programovatelnost umožňují snadné zpracování různých kombinací tloušťky plechů a směsí materiálů. A konečně, dokonalé bodové svary jsou reprodukovatelné. Integrovaný konektor loT také poskytuje strukturovaná data pro centrální zpracování, kontrolu kvality a řízení technologických dat, takže PRC7000 je ideálně vybaven pro požadavky Průmyslu 4.0.

Jak moc toto řešení splňuje požadavky továrny budoucnosti?

Jsme prvním poskytovatelem, který nabízí MQTT a OPC UA plně integrované do našeho řídicího systému. Pro mapování možných nových případů použití je to nutnost. Dalším významným tématem je dostupnost dat, která výhodně využíváme pro naše zákazníky. V našem řídicím systému jsme již implementovali první aplikace, jako je adaptivní řízení rozstřiku Adaptive Spatter Control.

V minulosti jsme se zaměřovali na automobilový průmysl. Mezitím se stále více zaměřujeme na další trhy, protože naše nová softwarová architektura nám umožňuje obsluhovat i klasické aplikace na strojírenském trhu.

Jaké výhody mohou zákazníci nebo uživatelé získat, pokud se rozhodnou pro svařovací systémy Bosch Rexroth?

Naše systémy jsou vysoce škálovatelné. To je velké plus. Zákazníci si mohou vybrat z 15 licencí a mohou si nakonfigurovat řešení podle svých potřeb pomocí metody „plaťte jen za to, co potřebujete“, která je orientovaná na budoucnost a o které jsem se zmínil dříve.

Jednou z hlavních výhod je potenciál úspory, kterou nabízejí aplikace, jako je adaptivní redukce rozstřiku Adaptive Spatter Reduction. Zákazníci mají téměř vždy stanovenou maximální míru rozstřiku, kterou mají v současné době tendenci optimalizovat ručně. V budoucnu to lze provést pomocí naší automatizované aplikace Adaptive Spatter Reduction. Nové procesy učení, které probíhají spíše v laboratoři než na výrobní lince, také pomáhají snižovat pracnost a náklady.

V neposlední řadě existují také významné výhody v oblasti kvality. Díky funkci integrovaného řízení servopistole Integrated Servogun Control můžeme zaznamenávat četné mechanické i klasické elektronické signály. To usnadňuje monitorování derivací a detekci a identifikaci rušivých veličin. Pomocí adaptivního řídicího systému pak lze svařovací proces navrhnout speciálně tak, aby co nejlépe překonával všechny přítomné rušivé veličiny. Můžeme s nimi nejen úspěšně kontrolovat kvalitu, ale také vytvářet jasné a přesné monitorovací výkazy.

Jaká je vaše reakce na nové požadavky cílových odvětví?

Trend jednoznačně směřuje k nárůstu sofistikovaných svařovacích operací díky smíšeným kombinacím a různým variantám. Požadované odborné znalosti se vyvíjejí současně, což však neplatí pro uživatele jak v oblasti řízení, tak i svařovacích procesů. V automobilovém průmyslu se na jedné výrobní lince vyrábí stále více typů vozidel. To vše má přímý vliv na uvedení do provozu i na požadavky na řízení a monitorování.

Při řešení těchto stále složitějších úkolů je naším cílem neustále zjednodušovat systém. Stále větším automatizováním našeho systému se snažíme dosáhnout, aby se brzy dokázal chovat zcela autonomně. Do konceptů stále více začleňujeme také komponenty platformy Bosch Rexroth ctrlX AUTOMATION. Díky všem těmto mechanismům a neustálému dalšímu vývoji slaďujeme svařovací techniku s požadavky továrny budoucnosti a dodáváme našim zákazníkům sílu pro nové výzvy – to nás stmeluje dohromady.

 Bartosz Korajda

Autor: Bartosz Korajda
Pracovní pozice: Viceprezident oddělení odporového svařování ve společnosti Bosch Rexroth