Czech Republic Český
Práce v lese jsou v plném proudu. Šetrný přístup během těžby a úklidu je zásadní.
Práce v lese jsou v plném proudu. Šetrný přístup během těžby a úklidu je zásadní.

Šetrný přístup během těžby a úklidu je zásadní.

Les je nutné udržovat v pořádku po celý rok. Nevyhnutelnou součástí péče je i těžba dřeva – plánovaná v návaznosti na roční období, ale i ta, která je podmíněná nepříznivými vlivy počasí či kůrovcovou kalamitou.

Aby nedocházelo k významnému poškození terénu v okolí těžby, musí ovšem vlastníci lesů pečlivě vážit volbu technologie těžby a přibližování dříví. Čím je použitá těžební technika užší a obratnější, tím méně bude zasažen okolní porost a také lesní cesty. Jedním z takových šetrných řešení je i vyvážecí souprava LVS 511 z dílny Strojírny Novotný postavená na hydraulickém systému Bosch Rexroth.

Ačkoliv se běžnému rekreantovi může zdát, že podzim je přesně tím obdobím, kdy se les chystá k odpočinku, opak je pravdou. Než se tak stane, musí ještě vlastníci lesů splnit řadu úkolů, s nimiž by se měli popasovat dříve, než teploty spadnou pod bod mrazu. Jedině tak bude na jaře fungovat vše, jak má. Hlavními povinnostmi jsou především zpracování a asanace kůrovcem napadeného dříví, podzimní výsadba sazenic, stavba nových a kontrola stávajících oplocenek, nátěr stromků proti okusu zvěří… Práce je zkrátka víc než dost.

Likvidace následků kůrovcové kalamity patří k nutné rutině každého řádného lesního hospodáře a vyžaduje si speciální techniku. Ideálně takovou, která co nejméně poničí okolí zásahu a dokáže pracovat ve velmi náročném terénu, a přitom efektivně přiblíží dostatečný počet kubíků dříví. Někdy se jedná o skutečně velkou plochu napadených stromů. Cizopasný brouk, zejména lýkožrout smrkový, zahájil svoje tažení proti suchem oslabeným českým jehličnanům v roce 2015 na severní Moravě a celá situace (později nazvaná kalamitou) vyvrcholila tři roky zpátky, kdy například jen na Vysočině až 70 procent veškerého vytěženého dřeva tvořily stromy napadené tímto hmyzem. V roce 2019 byla kůrovcem ohrožena polovina smrkových porostů, jež spadají do správy státního podniku Lesy České republiky. Letos na podzim se konečně zdá, že se kalamita dostává pod kontrolu. Morava a Vysočina mají nejhorší za sebou. Problém je však stále aktuální v lesích na Děčínsku, Liberecku a Českolipsku. K celkovému zlepšení situace přispělo nejen chladné a deštivé jaro, jež o měsíc zpozdilo rojení kůrovce, ale hlavně brzká těžba zasažených stromů.

Menší újma pro terén

Těžba je jednoznačně jedním z nejnáročnějších úkolů, s nimiž se vlastníci lesů potýkají. Mimo již zmíněnou neplánovanou asanaci, způsobenou poničením dřevin vlivem hmyzu, souše, vývratů a zlomů, je na podzim zvykem začínat těžbou jehličnanů už v září a listnaté stromy nechat na říjen a listopad. Často se jedná o stromy dosahující desítky metrů na výšku, což se odráží i na výsledné váze vytěženého dříví. Přibližování vytěžených kmenů by ale mělo být šetrné. Vyvážecí stroj by měl svou velikostí a výkonem co nejméně zasáhnout okolní přírodu.

Vybrat tu správnou vyvážečku ovšem není úplně jednoduchým úkolem. Každý vlastník vychází z jiných požadavků na výkon, řada nároků se však shoduje. V potaz se berou nejen technické charakteristiky stroje. Záleží také na četnosti plánovaného použití, náročnosti terénu, a dokonce i na staří lesa. „Velkou roli hraje pořizovací cena stroje, určení vyvážečky, plocha lesa ve vlastnictví a také například svahová dostupnost. Tedy do jak prudkého kopce dokáže stroj vyjet, zejména plně naložený,“ upřesňuje profesionální požadavky Petr Sládek, který je vystudovaný v oboru lesního inženýrství a pracuje jako prodejce lesních strojů ve společnosti Strojírna Novotný.

Jedním z menších, ale vysoce výkonných vyvážecích strojů, který je šetrný vůči okolí těžby, je model LVS 511 právě od firmy Strojírna Novotný. Je zcela postaven na bázi hydraulických komponentů a řídicího systému Bosch Rexroth, konkrétně se jedná o čerpadlo pojezdu, čerpadlo pracovní hydrauliky, hydromotory pojezdu a děliče průtoku. Těchto strojů se ročně vyrobí kolem pěti kusů a zákazníky vedle Česka nachází také na Slovensku, v Rakousku, Německu, ale také ve Švédsku, Švýcarsku nebo v Kanadě. Zájmu se těší díky skvělému poměru mezi malým rozměrem a velkým výkonem. Tento stroj má schopnost na jeden náklad odvézt kolem pěti kubíků dřeva (což v závislosti na terénu umožňuje zvládnutí 30 až 100 kubíků denně).

„LVS 511 má pojezd řešen dvěma radiálními pístovými hydromotory na předním vozidle, tedy kabině, a dvěma radiálními pístovými hydromotory na zadním vozidle. Aby pojezd správně fungoval, musí být u tohoto modelu mezi hydromotory použit dělič průtoku,“ vysvětluje Petr Sládek. Kabina vozu je pevná a otáčí se pouze sedačka řidiče, což umožňuje práci i v prostředí, jež nenabízí moc místa na pohyb, výhled obsluhy stroje je však perfektní. Hydraulická ruka je ve své řadě velmi silná, pohybově přesná a má dosah od 5,2 do 6,5 metru.

Záleží na šířce a nosnosti

Během likvidace kůrovcové kalamity byla řada návštěvníků lesa nespokojená s poničením cest kvůli použití těžké techniky při asanaci velkých ploch lesů. V případě vyvážecí soupravy LVS 511 se jedná o hmotnost pět tun s nosností pět tun. V porovnání s velkými vyvážecími stroji o váze kolem 20 tun a nosnosti přes 10 tun je zjevné, že se jedná o méně invazivní techniku vůči terénu. A jen pro zajímavost a srovnání, osobní vozidlo Škoda Fabia bez nákladu a cestujících váží něco málo přes jednu tunu, celková hmotnost při plně naloženém vozidle včetně maximálního počtu cestujících pak činí v průměru kolem 1,6 tuny. Ale například maximální celková hmotnost středně těžkého nákladního vozidla z dílny Chevrolet Chevy Silverado Medium z roku 2019, u nějž se dá představit, jak brouzdá nejen náročným terénem, ale i běžnou dálnici, činí téměř 10,5 tuny. Výhody technických parametrů vyvážečky Novotný hmotností nekončí.

„Šířka této vyvážečky dosahuje maximálně 2,1 metru. Díky této velikosti nenadělá škodu v lese, nezůstanou za ní totiž po průjezdu hluboké stopy a ani poničený vzrostlý porost. Díky svým rozměrům je schopná nahradit náročné přibližování dříví pomocí koní,“ uvádí další plus stroje Petr Sládek. Výroba jde s dobou a požadavky na snížení emisí. V plánu je podle slov prodejce Strojírny Novotný též elektrifikace modelu LVS 511. Díky elektrifikaci se bude používat menší dieselový motor, který ve výsledku povede k menší ekologické zátěži lesního prostředí, což jistě ocení ptactvo a zvířectvo.