Czech Republic Český
Naše dopravníkové systémy, vaše zkratka k úspěchu
Naše dopravníkové systémy, vaše zkratka k úspěchu
Elektrické pohony a řídicí systémy

Naše dopravníkové systémy, vaše zkratka k úspěchu

Nové potřeby zákazníků a neustále se měnící situace na trhu představuje výzvu z hlediska intralogistiky a přepravy v rámci strojních a montážních systémů. Proto musí být dnešní dopravníkové systémy navrženy tak, aby dokázaly v krátké době vyhovět měnícím se požadavkům. Klíčová je přitom schopnost rychlého přizpůsobení různým nosičům, velikostem a hmotnostem nákladu. Kromě toho roste poptávka po inteligentních, vysoce integrovaných a snadno použitelných systémech, které spolu velmi pružně a efektivně spolupracují. Pro splnění těchto požadavků nabízí společnost Bosch Rexroth široké portfolio škálovatelných dopravníkových systémů, které vyhoví potřebám dneška i zítřka.

Cílem dopravníkových systémů je automatizovat výrobní procesy, optimalizovat materiálové toky a usnadnit manipulaci s materiálem. Tím se snižuje pracovní zátěž a zvyšuje se nejen bezpečnost, ale také efektivita. Proto roste význam dopravníkových systémů v mnoha průmyslových odvětvích, včetně výroby obalů, spotřebního zboží, elektroniky a bateriových článků.

Inteligentní dopravníkové systémy umožňující individuální ovládání dopravníků v libovolné poloze jsou velmi žádané a v současné době často nahrazují tradiční pásové nebo řetězové systémy. Trh s inteligentními dopravníkovými systémy je na vzestupu a každoročně roste v průměru nejméně o 20 %. Rychle rostoucí trhy a neustále se zvyšující celosvětová poptávka po spotřebním zboží (například v důsledku urbanizace, změn životního stylu a spotřebitelského chování) totiž kladou naléhavé požadavky na továrnu budoucnosti. Poptávka po továrnách s kratšími dodacími lhůtami a větší flexibilitou konfigurací výrobků neustále roste. Současně musí být řešení rychle měnitelná, přizpůsobitelná a navržená pro krátké nebo nulové intervaly přetypování. Vysoce integrované, spolehlivé a snadno použitelné dopravníkové systémy s krátkou dobou vývoje jsou velmi žádané.

To pravé řešení pro každou přepravní úlohu

Společnost Bosch Rexroth nabízí kompletní sortiment dopravníkových systémů – od tradičních dopravníků, jako jsou TS 2plus a TS 5, přes řetězové dopravníkové systémy, jako je VarioFlow plus, až po inteligentní řešení, jako jsou flexibilní transportní systémy FTS a ACTIVE Mover a planární systém ctrlX FLOW6D. Tyto systémy poskytují správné řešení pro jakoukoliv výzvu: plně automatizované systémy pro velké objemy a krátkou dobu cyklu, poloautomatické systémy pro malé šarže výrobků v různých provedeních nebo manuální pracovní stanice. Naše přepravní řešení jsou modulární a lze je měnit podle požadavků zákazníka. To znamená, že stávající systémy lze snadno rozšířit nebo upravit.

Zatímco tradiční dopravníkové systémy Bosch Rexroth přepravují obrobky na nosičích podél výrobní linky do příslušných míst poptávky, například řetězový dopravní systém VarioFlow plus pracuje v mnoha průmyslových aplikacích bez nosičů a je navržen pro vysokou flexibilitu. Je vhodný pro přímou i nepřímou přepravu produktů ve všech směrech. Díky rozsáhlé sadě nástrojů lze systémy individuálně přizpůsobit tak, aby splňovaly jakoukoli výzvu, a to i v těch nejstísněnějších prostorách.

Inteligentní dopravníkové systémy Bosch Rexroth jsou založeny na lineárních motorech a nabízejí individuální ovládání pohyblivých prvků a vysokou dynamiku. V tomto směru naše portfolio nabízí dopravníky FTS a ACTIVE Mover. Ty se vyznačují vysoce flexibilní topologií. Všude tam, kde je třeba přepravovat produkty rychle a přesně, nastavují dopravníkové systémy s lineárními motory ACTIVE Mover a FTS nové standardy – díky dokonalé kombinaci přesnosti, rychlosti, nosnosti a flexibility.

Pokud jde o vysoce výkonnou bezkontaktní přepravu a polohování – například v polovodičovém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu – je tu řešení ctrlX FLOW6D, se kterým se vaše produkty vznáší v bezpečí. S tímto planárním systémem nabízí Bosch Rexroth větší volnost pohybu s maximální přesností. Volně plovoucí přepravní plošiny se pohybují po vodorovné, svislé nebo nad hlavou orientované pracovní ploše. Každý pohyblivý prvek pracuje v šesti stupních volnosti (6DOF) s vysokou rychlostí a přesností, bez jakéhokoli tření nebo znečištění. Integrací do automatizačního systému ctrlX AUTOMATION vzniká kompletní řešení s kompaktním řídicím systémem a aplikacemi, které rozšiřují nabídku funkcí. Výsledkem je ucelený, agilní systém, který průmyslu umožňuje plně využít potenciál levitace.

Od pohybu k dokonalosti: automatizované dopravníkové systémy

Otevřená automatizační platforma ctrlX AUTOMATION od Bosch Rexroth je klíčem k efektivní automatizaci intralogistických řešení, jako jsou mobilní robotické systémy nebo autonomní mobilní roboty (AMR). Řídicí systém ctrlX CORE a hnací systém ctrlX DRIVE umožňují rychlé uvedení do provozu a prostorově úsporné provedení. Díky inženýrským nástrojům, konfigurátorům a aplikacím mohou výrobci strojů zkrátit dobu uvedení na trh a uživatelé dosáhnout efektivních výrobních a intralogistických procesů.

Automatizované dopravníkové systémy jsou základem výrobních systémů továrny budoucnosti. Moderní automatizované dopravníkové systémy Bosch Rexroth umožňují volné programování a konfiguraci pro různé aplikace. Lze je přizpůsobit různým velikostem, formám a typům produktů nebo scénářům použití, což umožňuje vysokou míru flexibility a přináší nové možnosti. Automatizace procesů pomáhá překonat úzká místa, zvyšují propustnost a celkovou rychlost výroby.

Ad Scheepers

Autor: Ad Scheepers

Funkce: Vedoucí produktového a prodejního oddělení pro systémy řízení strojů a procesů